Page 83 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 83

 İBG’de yürütülen bilimsel çalışmalar özellikle nadir hastalıklar ve kanser alanlarına odaklanmış olup; genomik, epigenomik, biyoinformatik, hesaplamalı yapısal biyoloji, immünoloji, sinirbilim, biyomühendislik gibi farklı alanlarda yetkin araştırmacılar ile nöroloji, metabolizma, gastroenteroloji, onkoloji, hematoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış klinisyenlerin birlikte çalıştığı özgün ve güçlü bir araştırma altyapısı bulunmaktadır. Bu multidisipliner yapı kompleks bilimsel soruların yanıtlanabildiği, bilgi, teknoloji ve ürüne giden yolda sinerji oluşturmaktadır.
Bahsi geçen bu multidisipliner yapı sayesinde İBG yürütücülüğündeki 2021 yılı içerisinde aktif olarak toplam 67 dış destekli proje yürütülmüş veya yürütülmeye devam etmektedir. Hali hazırda bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 120 milyon TL’dir. Bunlardan 20’si 2021 yılında kabul edilen proje olup bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 40 milyon TL’dir. Bu projelerin dışında fon başvurusu kabul edilmiş ve sözleşme aşamasına gelmiş 2 proje daha bulunmaktadır. Bu projeler biri TÜBİTAK, diğeri Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP-RD) tarafından desteklenmeye hak kazanmış olup toplam bütçesi 4.116.672 TL’dir ve bu tutarlar aktif projelerin toplam bütçesine dahil değildir.
Aktif projelerin 18’i uluslararası işbirliği içermekte olup bu projelerin 7’si uluslararası fonlarla desteklenmiştir. Uluslararası fonlarla desteklenen projelerden üçü EMBO kurulum hibesi, biri ERA-CHAIR, biri Tıbbi Araştırma Konseyi (MRC)
Performans Bilgileri
Yeni ve Aktif Proje Sayıları
80
 70
60
50
40
30
20
10 0
64 55
67
  43
 24
18
21 20 21
 11
       Yeni Proje Sayısı
Aktif Proje Sayısı
Yeni Proje Sayısı
2018
2019 2020
2019
Aktif Proje Sayısı
2017 2018
2020 2021
2017
2021
   UK, biri Amerikan Hematoloji Derneği, diğeri The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)- Araştırma ve Yenilikçilik Personel Değişimleri (RISE) tarafından desteklenmektedir. Diğer 11 proje COST, ARDEB 1004 ve İkili/Çoklu İşbirliği Projelerinden oluşmaktadır.
Aktif olarak yürütülen 67 dış destekli proje dışında İBG araştırmacılarının araştırmacı, danışman, eş yürütücü gibi farklı rollerle yer aldığı dış kurumlarda yürütülen projelerin sayısı ise 11’dir. Bu projelerden sağlanan araştırma desteklerinin dışında bu projeler kapsamında İBG’ye transfer edilen/edilecek toplam bütçe tutarı yaklaşık 3 milyon TL’dir.
İBG’nin araştırma ve yenilikçilik kapasitesinin artmasına önemli katkı sağlayan projelerden bazılarına İlerleyen sayfalarda yer verilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 75
   81   82   83   84   85