Page 85 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 85

Bin TL
Özel Sektör ve Uluslararası Proje Bütçeleri
üretimi gerçekleştirilmiş ve biyoreaktörde üretim aşamasına gelinmiştir. Aşı geliştirme çalışmalarında ise, SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan, Spike proteinin RBD (Receptor Binding Domain) bölgesinin üretimi maya ile gerçekleştirilmiş olup preklinik çalışmalar devam etmektedir.
İBG yeni biyoteknolojik ürünler geliştirmek amacıyla başvurduğu TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı (1004 Programı) kapsamında “Yüksek Teknoloji Platformları çağrısı” kapsamında “Hedefe Özgü Pan- Kanser Terapiler” geliştirmeyi hedefleyen projesi ile desteklenmeye hak kazanmıştır ve proje 15/10/2021 tarihi itibariyle başlamıştır. Moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaçlar geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir mükemmellik ağı kurmak, bu ağ sayesinde 4 yeni ilaç ve 1 adet kompanyon tanı kiti geliştirmek hedefine ulaşmak üzere kurgulanan bu proje kapsamında başlatılan kamu araştırma merkezleri/özel sektör/üniversite işbirliğinin İBG’nin gelecek 5 yıllık döneminde ülkemize önemli katma değer sağlayacak ürünler ile sonuçlanması beklenmektedir. Araştırma Programının toplam bütçesi 50 milyon TL’dir. Araştırma Programı kapsamında kurulan konsorsiyumda İBG Araştırma Programı Yönetici kuruluş, Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., Gensenta İlaç San. ve Tic. A.Ş., Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ise Araştırma Programı Yürütücü kuruluş olarak yer almaktadır.
Bu projeler İBG’nin ana araştırma alanları olan biyoteknoloji, kanser, nadir hastalıklar ve genetik/epigenetik alanlarında olup gerek
 14.000 12.000 10.000
8.000 6.000 4.000 2.000
0
12.774
  00
274 410
1.591 706
2.453
       Yurtiçi Özel Sektör
Uluslararası Boyutlu
Yeni Proje Bütçesi
Aktif Projelerin Toplam Bütçesi
Aktif Proje Geliri 2017 2018
2017 2018 2019
2020 2021
Aktif Proje Geliri 2019 2020 2021
     Nadir hastalıklar alanındaki çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olan bir diğer proje de Tıbbi Araştırma Konseyi, UK (Medical Research Council - MRC) tarafından fonlanan ve University College London tarafından yürütülen “MRC Strategic Award for an International Centre for Genomic Medicine in Neuromuscular Diseases” isimli projedir. İBG, bu projede alt yüklenici olarak yer almakta olup pek çok ülkede eş zamanlı yürüyen projenin Türkiye sorumluluğunu almış durumdadır. Bu proje verileri dış kurumlarda yürütülen projeler kapsamında ele alınmıştır.
İBG, ayrıca toplam bütçesi 1 milyon TL olan ve SARS-CoV-2 Aşı ve Koruyucu/Tedavi edici Rekombinant ilaç geliştirme alanlarında yürütülen 2 TÜBİTAK COVID-19 Projesi yürütmektedir ve bu projeler tamamlanma aşamasındadır. Bu projeler kapsamında COVID-19 aşı ve ilaç adayları geliştirilmiş olup, geliştirilen aşı ve ilaç in-vivo test süreçleri devam etmektedir. Mayada üretilen Spike proteinin RBD bölgesinin üretildiği aşı adayının üretim süreçlerinin endüstri firmasına teknoloji transfer çalışmaları devam etmektedir. İlaç adayı olarak, virüs reseptörü ACE2 proteini ile immünoglobülin G türü insan antikorlarından oluşan hibrid bir proteinin memeli hücrelerinde
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 77
x Bin TL


   83   84   85   86   87