Page 100 - Faaliyet Raporu 2022
P. 100

In vivo modelimiz olan knockin farelerde, proteinin yüksek eksprese edildiği embriyonik ve plasental dokuda otofaji bozuklukları histokimyasal yöntemlerle, otofaji yolağı ile yıkıma uğrayan proteinlerin boyanmasıyla araştırılacaktır.
Rutin histolojik ve immunohistokimyasal boyamalarla etkilenebilecek dokular (örneğin beyin gelişimi) fenotipik olarak karakterize edilecektir. Ayrıca hücre modellerinde gördüğümüz fenotipleri araştırmak için fare dokularından primer hücre kültürü yapılarak sonuçlarkonfirmeedilecektir.Dokuörneklerinden yapacağımız histoloji, immunopresipitasyon, immünoblotlama deneylerinde kullanmak üzere tavşanlarda proteinin N-terminal sitozolik bölgesine spesifik antikor geliştirilmektetir. Yapısal ve fonksiyonel karakterizasyonlarla beraber hastalardaki zeka geriliğinin de test edilmesi için farelerde öğrenme ve davranış testleri tasarlanmış olup Ankara Hacettepe Üniversitesi’ndeki proje ortaklarımız tarafından gerçekleştirilecektir.
Bu proje kapsamında knockin fare modeline ek olarak, knockout ve FLAG epitop etiketli fare modelleri de üretmiş bulunuyoruz. WB, immünohistokimya ve immünopresipitasyon çalışmalarında kullanılabilen ve oldukça spesifik olan anti-FLAG antikorları mevcuttur. Bu fare modelini kullanarak WT IBG20 geninin fizyolojik fonksiyonlarını çok daha detaylı analiz edebileceğiz. Ayrıca platformumuzun üretebildiği modelleri repertuvarına da yeni bir model eklemiş bulunuyoruz.
İnsanlaştırılmış karaciğer modeli FRG knockout farelerin üretimi (Yürütücü: Kasım Diril, Araştırmacı: Kerem Esmen (İP1), İP liderleri: Nur Arslan (İP2), Esra Erdal- Bağrıyanık (İP3), Bursiyer: Cemile Nur Ağaca): TÜSEB B-Grubu ARGE Projesi, Ref: #2022-B-03-89393, 2023-2024): TÜSEB desteği kazanmış ve yeni başlayacak olan bu projemizin amacı, insan hepatositlerinin ya da organoidlerinin, karaciğerlerine ksenograft ile aktarılmalarının ardından tutunup çoğalabilecekleri (repopülasyon), bu şekilde karaciğerleri insanlaştırılabilen FRG triple knockout fare modelinin geliştirilmesidir. Azuma et al. (2007) tarafından ilk defa üretilen bu fare modeli, güncel olarak Yecuris firması tarafından yüksek bir ücrete satılmaktadır. Projemizde, C57BL6 zemini kullanılarak üç farklı genin aynı anda tek bir farede yok edildiği triple knockout modelini kendi imkanlarımızla geliştirmeyi hedefledik. Projede kullanacağımız yöntem, yukarıdaki çalışmalarımızda kullandığımız, fare embriyolarının CRISPR tekniği ile genetik manipülasyonudur. Fare FAH, Rag2 ve Il2rg genleri, CRISPR rehber RNA’larının kullanımıyla hedeflenerek knockout aleller üretilecektir.
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 93


   98   99   100   101   102