Page 99 - Faaliyet Raporu 2022
P. 99

Üçüncü hedefimiz, bir eksonunun çevresine iki LoxP rekombinasyon dizininin yerleştirilmesi ile bir conditional knockout fare modelinin üretilmesidir. Conditional (koşullu) knockout farelerde gen inaktivasyonu indüklenebildiği gibi, doku ve organlara özel olarak da yapılabilmektedir. Bu nedenle fonksiyonel çalışmalarda çok sık kullanılmaktadır.
Projemiz 15 Eylül 2022 itibariyle bitmiş ve hedeflediğimiz üç farklı fare modeline ek olarak çok sayıda farklı fare modeli üretilmiştir.
IBG20 geni çerçeve kayması mutasyonunun işlevsel karakterizasyonu (Yürütücü: Seval Kılıç, Araştırmacı: Kerem Esmen, Danışmanlar: Mehmet Öztürk, Kasım Diril, TÜBİTAK 1002, Ref: #121S347, 2021-2022): Bu projede nadir nörogelişimsel bir genetik hastalığa yol açtığını tespit ettiğimiz IBG20 genindeki mutasyonun genetik mühendisliği ile bir benzerinin hücrelerde üretilmesi ve karakterizasyonu hedeflenmektedir. IBG20 geni otofaji yolağında erken aşamalarda görevli bir proteini kodlar. Otofaji ise ökaryotik canlılarda korunmuş bir hücre içi yıkım mekanizmasıdır. Büyük hücresel atıkların çift zar ile çevrelenmesi ve hücre içi sindirimin gerçekleştiği lizozomlara aktarılmasından sorumludur. IBG20 genindeki çerçeve kaymasına yol açan mutasyon, erken stop kodonu oluşturmakta, buna bağlı olarak üretilen proteinin boyu kısalmaktadır. Bu projede, IBG20 mutasyonunun otofajide sebep olduğu bozulmalar, hücresel bir model kullanılarak incelenmiştir. Projemiz 1 Eylül 2022 itibariyle bitmiştir.
Nörogelişimsel Bir Nadir Genetik Hastalık Için Transgenik Fare Modeli Geliştirilmesi
Ve Fenotipik Karakterizasyonu: IBG20 geni mutasyonu (Yürütücü: Kasım Diril, Bursiyer: Seval Kılıç, Araştırmacı ve danışmanlar: Kerem Esmen, Alper Bağrıyanık, Şerif Şentürk, Abdullah Yalçın (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Emine Eren Koçak ve Melike Sever Bahçekapılı (Hacettepe Üniversitesi): TÜBİTAK 1001, Ref: #122Z025, 2021-2023): 15 Temmuz 2022 itibariyle başlamış olan bu projemizde, IBG20 geni için knockin fare modeli üretilmesi ve fenotip karakterizasyonu amaçlanmaktadır. Nadir genetik hastalığın in vivo karakterizasyonu için dizayn ettiğimiz, CRISPR knockin yöntemi ile geliştirilmiş insanda görülen mutasyonu en yakın haliyle taşıyan knockin fareler halihazırda üretilmiştir. Yukarıda açıklanan 1002 projemizde IBG20 mutasyonunun otofaji üzerine etkilerini hücresel modeller kullanarak inceledik.
 92 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   97   98   99   100   101