Page 165 - Faaliyet Raporu 2022
P. 165

Kontrollerle Karşılaştırılması (Yürütücü: Assoc. Prof. Neşe Direk Tecirli, Araştırmacılar: Dr.Öğr.Üyesi Yavuz Oktay, Prof. Dr. Tunç Alkın; TÜBİTAK-1001 Proje#220S117, 2021-2023): 2019 yılında tamamlanan ve obsesif-kompulsif bozukluklu hastaların kan hücrelerinde NLRP3 inflamazom değişimlerinin ilk kez gösterildiği 217S128 numaralı projenin devamında üretilen bu projede, OKB hasta ve sağlıklı bireylerin kan hücrelerinde hedefli metilasyon dizileme yöntemleri kullanarak NLRP3 inflamazom genlerinin düzenleyici bölgelerinde olası metilasyon değişimlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Haziran 2021 itibari ile başlanan projede kurum değişikliği nedeniyle gecikmeli olarak gönüllülerin projeye dahil edilmesine başlanabilmiştir, ancak hedeflenen sayıda gönüllüye ulaşılmış olup kan örneklerinin alınmış ve DNA izolasyonları tamamlanmıştır. Devam eden çalışmalarda, hedefli metilasyon dizileme için Nanopore dizileme yöntemleri optimize edilmektedir.
“Kişiye özgü optimal diyet örüntüsü için mikrobiyota ve genomik temelli bir karar destek sistemi” (Başvuru sahipleri: Gökhan Karakülah, Yavuz Oktay, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı BiGG): Kişiye özgü mikrobiyom, genom, ve davranış verilerini integratif biçimde analiz ederek kişiye özgü optimal diyet örüntülerini sunan bir ürün (“NovaMe”) ortaya çıkarmayı hedefleyen bu proje 2022 yılı içinde tamamlanmıştır ve sonuç raporu kabul edilmiştir. Program kapsamında “Solaris Genomic Health” isimli startup firma Dr. Oktay ve Dr. Karakülah ortaklığında limited şirket olarak kurulmuştur.
“Genomik Araştırma ve Uygulamalar için
Dinamik Onam Destekli Mahrem Saygın Federe Arama ve Analitik Platformu (G-FED)” (Başvuru sahipleri: Gökhan Karakülah, Yavuz Oktay, Research Ecosystems-İYTE Teknopark, TÜBİTAK TEYDEB 1507 Programı): “Solaris Genomic Health” isimli startup firmamız ve İYTE Teknopark’ta yerleşimli Research Ecosystems startup ortaklığında yürüttüğümüz bu projede, Türkiye’de ilk defa genom verilerinin federe bir ağ üzerinde, mahremiyet-saygın ve dinamik onama izin verecek biçimde paylaşılmasını sağlayacak bir yazılım/platform geliştirmekteyiz.
158 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler


   163   164   165   166   167