Page 197 - Faaliyet Raporu 2022
P. 197

ya da el), ve dirsek bölgelerin sahip olduğu görülmektedir. Spor yaralanmalarında ani müdahale edebilmek amacıyla sıklıkla kullanılan ekipmanlardan biri bandajlardır. Bandajların görevi, yaralanma sonrası ani müdahalede şişliği ve/veya kanamayı azaltmak; yaraları kapatan gazlı bez, tampon gibi pansuman materyallerini sabitlemek; zedelenme ve burkulmalar gibi çeşitli alanlarda zarar görmüş doku, eklem, kas grubu ve organları hareketsiz tutarak iyileşmesine destek vermektir. Talep edilen fonksiyonu sağlamak üzere pamuk, viskon, lyocell, poliester, poliamid vb. gibi farklı lif tipleri ve karışımlarıyla dokuma, örme ve dokusuz yüzey üretim tekniklerinden biri seçilerek elastik veya rijit bir yapıda üretilebilmektedir. Bandajların kullanım yerine göre farklı elastikiyet özelliği gösterme gerekliliği, mevcut bandajların farklı genişliklerde ve farklı elastan miktar ve oranları kullanılarak üretilmesini gerektirmektedir. Ayrıca bandajla tedavi sürecinde mevcut bandajların sakatlanmış olan bölgedeki şişlikten ötürü her iki eksenel yönde gerekli esnemeyi sağlayamaması sonucunda hedef bölgeden kayma ve şişen bölgede şişmeden kaynaklanan düzensiz kompresyonu sorunu ile karşılaşılmaktadır.
Bu projenin amacı, spor yaralanmalarında ani müdahale ekipmanı olarak kullanılacak lidokain ve naproksen yüklenmiş hidrojel empregne edilmiş oksetik örme bandajların geliştirilmesidir. Piyasadaki mevcut ürünlere göre geliştirilmesi ve tasarlanması planlanan ürünün,
- Hidrojel aplikasyonu ile iyileştirici ve/veya iyileştirme sürecini hızlandırıcı etkiye sahip katma değeri yüksek fonksiyonel bandaj grubunda yer alması,
- Kumaş yapısı olarak oksetik düz örme yapılardan üretilmesi
- Hidrojel teknolojisi ile oksetik kumaş yapısını biraraya getiren bir yapıya sahip olması,
- Kullanılacak oksetik örme yapısının negatif poisson oranına sahip olması nedeniyle farklı elastikiyet seviyelerini tek bir bandajda barındırabilecek olması ve
- Fonksiyonel tasarımlar ile bandajlarda gözlenen hedef bölgeden sapma/kayma sorunun ortadan kaldırması hedeflenmektedir.
 190 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler   195   196   197   198   199