Page 196 - Faaliyet Raporu 2022
P. 196

izole edilen çeşitli hücresel modellerde ve ayrıca amaca yönelik tasarlanmış fare modellerinde test edecektir. Proje, bu moleküllerin kornea hücrelerinde PAX6 üzerinde etki ettiği mekanizmanın belirlenmesine odaklanmaktadır. Avrupalı uzmanların bir araya gelerek, ilk kez aynı hücresel ve hayvan modellerinde potansiyel terapötik araçların araştırılmasıyla, aniridia hastalarına yönelik tedavi yönteminin geliştirmesi hedeflenmektedir.
Mikro akışkan sistem üzerinde manyetik levitasyon yöntemi ile sferoit kültürü ve ilaç testi (TÜBİTAK 1004 No: 22AG032, Yürütücü: Doç. Dr. H. Cumhur Tekin, Araştırmacı: Doç. Dr. Sinan Güven, Prof. Dr. Engin Özçivici, 2022-2026): Biyofiziksel ve biyokimyasal hücresel yanıtı anlamak için genellikle iki boyutlu (2B) hücre kültürü̈ yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak, hücrelerin yüzey üzerine tek katmanlı olarak yerleştiği bu kültür yöntemleri, hücre- hücre ve hücre-hücre dışı matris (ECM) etkileşimlerini doğru olarak ifade edemez. Üç boyutlu (3B) hücre kültürü yöntemlerinde ise hücreler ve mikro ortamları arasında besin, gaz ve büyüme faktörlerinin eşit taşınmasını sağlar. Bu nedenle, 3B hücre kültürleri, in vivo ile benzer hücre proliferasyonu, apoptoz ve farklılaşma özellikleri gösterir. Sferoit, kendiliğinden oluşan üç boyutlu hücre kümeleri olarak tanımlanır ve hücre-hücre ve hücre-matris etkileşimi sayesinde hücre mikro ortamını in vitro olarak yakından taklit eder. Hücre mikro çevresini taklit eden ve in vivo olarak fonksiyonel doku benzeri özellikler gösteren sferoitler, tıbbi ve klinik araştırmalar için kullanılmaktadır. Sferoit üretiminde çok farklı yöntemler kullanılmakta olup, özellikle mikro akışkan sistemlerde üretim teknikleri yüksek
verimlilikte sferoit üretimine olanak sağlar. Bu proje kapsamında ilk defa mikro akışkan sistemlerde manyetik etkileri kullanarak yüksek verimlilikte sferoit üretimi gösterileceği gibi, aynı zamanda bu sistem üzerinde sferoitlere uygulanan ilaçların etkisi gerçek zamanlı ve işaretsiz olarak sferoit öz kütlesi ve büyüklükleri gerçek zamanlı ölçülerek tespit edilecektir. Manyetik levitasyon tekniği ile 3B hücre kümeleri oluşturulup ve 3B hücre kümelerinin ilaçlara verdiği tepkiler önceki çalışmalarımızda gösterilmiştir. Bu projede ise, yenilikçi bir mikro akışkan sistem içinde bütüncül bir yaklaşımla sferoitler üzerinde ilaç testlerinin yüksek verimde yapılabildiği bir cihaz ortaya konulacaktır. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması ile ortaya çıkacak bütüncül ilaç testi cihazı prototipi ile 3B dokularda ilaçların yüksek verimlilikte ve kesinlikle test edilmesi sağlanabilecektir. Böylelikle ilaç geliştirme çalışmaları için uluslararası düzeyde rekabet edebilen milli bir teknoloji geliştirilecektir.
Spor yaralanmalarında kullanılacak hidrojel empregne edilmiş oksetik örme bandaj geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001 No: 221M774, Yürütücü: Doç. Dr. Gözde Ertekin, Araştırmacı: Prof. Dr. Aslı Demir, Doç. Dr. Mustafa Ertekin, Dr. Mehmet Küçük, Danışman: Doç. Dr. Sinan Güven, 2022-2024): Sporun aktivite dolu doğasının en istenmeyen durumlarından birisi olan sportif sakatlanmalar, sporun içerisinde bulunan hemen hemen her bireyin maruz kaldığı bir durumdur. Fiziksel ve psikolojik etkileri ile sakatlanmalar hem profesyonel hem de rekreasyonel sporcuların yaşam kalitelerini ve spor konforlarını düşürmektedir. Sporcu sakatlanmaları/yaralanmaları incelendiğinde, en yüksek sakatlanma oranına diz, bilek (ayak
Teknolojik Araştırmalar Programı 189


   194   195   196   197   198