Page 207 - Faaliyet Raporu 2022
P. 207

değişimi o pozisyonda amino asit karışımı halinde gözlemlenmiştir. Bu örnekler arasından, projede 2018-2019 yılı için Ege Bölgesi adına tüm virüs genomunun çoğaltılması hedeflenen 30 influenza A virüsü (24 H3N2, 6 H1N1), elimizdeki tüm virüslerin alt tip prevalansları göz önüne alınarak seçilmiştir. Bu virüslerin miktarları hücre kültürü çalışmaları ile arttırılmış ve stoklama işlemleri tamamlanmıştır. Her bir virüs izolatından birer tüp dizileme işleminin gerçekleştirileceği Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Virüslerin tüm genom dizileme işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, 2017-2018 influenza sezonuna ait influenza-pozitif nazofarengeal sürüntü örnekleri, proje ekibinden Prof. Dr. Candan Çiçek aracılığı ile temin edilmiştir. Bu örneklerden ilk virüs canlandırma işlemleri tamamlanmıştır. Toplam 17 örnekte sitopatik etki (CPE) gözlemlenmiş, 2 örnekte CPE gözlemlenememiş ve kalan 3 örnek şüpheli olarak değerlendirilmiştir. İlk virüs canlandırma sırasında elde edilen virüs miktarları, örnek miktarının az olmasından dolayı düşük hacimlerde elde edilebilmektedir. Bu sebeple, tüm genomu çoğaltılacak virüslerin stoklama işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, virüs miktarını artırmaya yönelik hücre kültürü çalışmaları devam etmektedir. Virüs stoklama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2017- 2018 influenza sezonuna ait virüslerin de tüm genom dizileme işlemlerine başlanacaktır. 2017- 2018 ve 2018-2019 sezonlarına ait virüsler üzerine yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bir sonraki sezonlar için de aynı işlem tekrarlanacak, virüslerin tüm genomları dizilenerek ülkemizde beş senelik bir dönemde dolaşımda olan mevsimsel influenza virüslerinde görülen mutasyonların dağılımı ve zaman içindeki evrimsel eğilimlerinin saptanması için çalışmalar yapılacaktır.
 200 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   205   206   207   208   209