Page 233 - Faaliyet Raporu 2022
P. 233

 Yayın Faaliyetleri
226 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
WoS-JCR Kategorisine göre Uluslararası Yayın Sayıları
Wos-JCR Kategorisine Göre Uluslararası Yayın Sayıları
 70
60
50
60
42
  40 40 38
 26
10 11
4
3
8
6
42324
4
5
8
30
20
10
0
19
22
17
 9
7
16
 Q1
Q2
Q3 Q4
D iğer
2018 2019 2020 2021 2022
2018 2019 2020 2021 2022 Etki Değerlerine Göre Uluslararası Yayın Sayıları
Etki Değerlerine göre Uluslararası Yayın Sayıları
       IF > 10
5 < IF <= 10
IF <= 5
6 2
6
7
4 2
25
35
49
8
9
31
0 10 20 30 40 50 60 70 80
49
65
72
2018 2019 2020 2021 2022
2018 2019 2020
2021 2022


   231   232   233   234   235