Page 232 - Faaliyet Raporu 2022
P. 232

görülmektedir.İBG,1’iyöneticiolmaküzeretoplam 4 adet TÜBİTAK 1004 projesinde yer almıştır. İBG olarak sunulan TÜBİTAK 1004 projesinde Atabay Kimya ve Petroyağ ve Kimyasalları sanayi ortakları olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra DEPARK’ın yöneticiliğinde TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluş başvurusunun sağlık biyoteknoloji alanında önemli paydaşı ve altyapı sağlayıcısı olarak yer alınmıştır. Proje kapsamında Türkiye’nin önde gelen firmaları Atabay Kimya, Vestel Beyaz Eşya ve Volt Motor diğer ortaklar olarak yer almaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin önde gelen araştırma altyapılarından SUNUM, TÜBİTAK MAM ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle MSCA Cofund başvurusu gerçekleştirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği, İstanbul Sanayi Odası gibi meslek örgütleriyle işbirlikleri görüşülmüş. Bölge firmalarından Molkim Kimya, Epsilon Ege ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Genç bir kurum olan İBG, 2019 yılında Türkiye’nin ilaç alanında GLP regülasyonlarına uyumlu çalışan ilk preklinik laboratuvarını kurmuş ve Mart 2020 tarihi itibari ile uluslararası geçerli OECD-GLP sertifikasını almıştır. Bu gelişme ile İBG, Türkiye’nin preklinik çalışmalarda yurt dışına
bağımlılığını ortadan kaldırılmıştır. İBG-NEVCELL Hücresel Tedaviler Platformu PIC/S uyumlu Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzlarına uygun şekilde oluşturduğu kalite güvence sistemi ve ISO- 14644 temiz oda standartlarına uygun tesisi ile Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’na, faaliyet izni almak üzere başvuru yapmıştır. Buna ek olarak İBG Biyobankasının ISO-20387 Biyobankalar için genel gereksinimler standardı kapsamında akreditasyonu için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Patent Başvuru ve Tescil Sayıları
Patent Başvuru ve Tescil Sayıları
Ulusal Patent Başvurusu Uluslararası Patent Başvurusu Ulusal Patent Tescil Sayısı Ulusal Patent Başvurusu Ulusal Patent Tescil Sayısı Uluslararası Patent Başvurusu
Yine TÜBİTAK Mükemmeliyet Destekleme Programı (1004
kapsamında açılan “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” başlıklı çağrıya sunulan “Korunma ve Tedavi Ulusal Platformu” projesi bütçe paneli aşamasına gelmiştir. COVID-19 pandemisinin beraberinde getirdiği hızlı adapte olabilen bilim anlayışıyla, insanlık için ilerleyen yıllarda büyük risk taşıyacağına inanılan pandemi riski olan hastalıklara karşı 5’i aşı, 2’si adjuvant ve 2’si tanı kiti olmak üzere 9 teknolojinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Merkezi Programı)
  6
5
4
3
2 1 0
55
     2
33
  00
0
1
22
2
   2019
2020 2021 2022
  Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 225


   230   231   232   233   234