Page 230 - Faaliyet Raporu 2022
P. 230

haklarının yönetim süreci, ticarileşme süreçlerinin kritik noktaları arasındadır. Bu çerçevede 2021 yılında İBG Fikri Haklar politikası hazırlanarak Yönetim Kurulu onayından geçmiştir. Bu politika ile birlikte İBG bünyesindeki fikri haklar süreci tüm araştırmacılar, yöneticiler ve aynı zaman dış paydaşlar tarafından anlaşılır hale getirilmiş ve işbirliğindeki süreçler netleştirilmiştir.
Yine bu politika kapsamında Sınai Mülkiyet Ticarileştirme Komisyonu (SMTK) çalışmalarına 2022 yılında da devam etmiştir.
Fikri Haklar Süreci: 6550 Kanununa göre Merkezlerin araştırma altyapılarını kullanarak, Merkezlerin fonları ile yürütülen veya bu Merkezlerde görev alan araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalarda elde edilen buluşların hakları Merkezlere aittir. Bu kural İBG’de de aynı şekilde uygulanmaktadır.
İlk olarak araştırma sonuçları herhangi bir yayın sürecine girmeden önce İBG İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi tarafından ön patentlenebilirlik araştırmasına tabi tutulmaktadır. Bu araştırmalarda “espacenet” gibi ücretsiz araçlar kullanılmaktadır. Yeterli bilgi edinilememesi durumunda konuyla ilgili uzman kurumlardan hizmet alınmaktadır. Elde edilen veri ve bilgilere göre eğer patentlenebilirlik kriterlerini sağlıyorsa ikinci olarak ticarileşme potansiyeline bakılmaktadır. Bu aşamada İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi, DEPARK ile işbirliğinde çalışmakta olup bu süreçte ihtiyaç duyduğunda profesyonel hizmet alabilmektedir.
Patentlenebilirlik ve ticari potansiyeli inceledikten sonra elde edilen bulgular İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi tarafından SMTK’ya sunulmaktadır. SMTK verilen bilgiler kapsamında değerlendirme yaparak hangi buluşlar için
İBG hak sahipliğinde patent başvurusunun yapılacağına, hangilerinin serbest buluş olarak kalması gerektiğine öneri getirmekte ve bu öneri sonucunda nihai kararı İBG Yönetim Kurulu vermektedir.
İBG hak sahipliğinde başvurusu yapılacak patentlerin başvuru süreci için profesyonel hizmet alınmaktadır. Tüm patent başvuruları ilk olarak Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinde Türkiye girişi için yapılmaktadır. PCT süreci (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması) için 12 Aylık süre sonuna kadar kullanılmakta ve bu süre zarfında İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi patentin ticarileştirme potansiyeline yönelik müşteri ve yatırımcı görüşmeleri yapmaktadır. 12 ayın sonucunda ticarileşme potansiyeli düşük olan patentler için PCT kararı alınmamasına yönelik görüş, yüksek olan patentler için de PCT yapılmasına ilişkin görüş İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi tarafından İBG Yönetimine aktarılmakta ve nihai karar bu değerlendirmeye göre verilmektedir. PCT kararı alınan patentler için İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi pazar ve rakip analizleri yaparak ve/veya yaptırarak ülke seçimlerine karar verilmektedir.
İBG araştırma sonuçlarının doğru ve etkin bir şekilde korunması için iç paydaş ve dış paydaşlar ile etkin bir şekilde çalışmaktadır. Gerekli durumda profesyonel hizmet alarak fikri hakların korunmasını güvence altına almaktadır.
Fikri haklar politikası yanında 2021 yılında “İBG Yayın Politikası” ve “İBG Veri Güvenliğine İlişkin İlkeler” yayınlanmış ve 2022 yılında da uygulanmaya devam etmiştir. Bununla birlikte 2022 yılında Cinsiyet Eşitliği Planı hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayı ile yayınlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 223

   228   229   230   231   232