Page 229 - Faaliyet Raporu 2022
P. 229

 İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi
     Farklı alanlardaki altyapısının verdiği güç ve insan kaynaklarının araştırma yetkinliği ile bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar İBG çatısı altında sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 6550 Kanununda da belirtilen yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin ekonomiye kazandırılması İBG’nin en önemli hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda İBG aşağıda belirtilen süreçleri ve yapıları bünyesinde oluşturarak, araştırma sonuçlarının doğru ve etkin bir şekilde fikri haklar kapsamında korunması ve ekonomiye hızlı ve doğru bir şekilde aktarılması hedeflenmektedir.
Merkez Müdürü’ne doğrudan bağlı olarak çalışan birim 2022 yılında fikri haklar ve ticarileşme süreçlerini daha etkin çalıştırabilecek şekilde kurgulanmış ve bu kurguyu etkin çalıştırabilecek yeni personel alımı ile güçlendirilmiştir. Hali hazırda ulusal ve uluslararası projelerde deneyimi olan, sanayi projelerinde görev almış, patent ve ticarileşme sürecinde deneyimli, teknoloji transfer süreçlerine hakim 4 tam zamanlı personel, 1 danışmanın yanı sıra FMH süreçleri için dışarıdan hizmet alınan 1 personel ile hizmet vermektedir.
Birim, İBG içerisindeki tüm fikri haklar sürecinin yönetiminden ve koordinasyonundan sorumlu olup Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ (DEPARK) ile de etkin işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu birim İBG’nin Fikri Haklar Politikasının yönetiminden bire bir sorumlu olmakla birlikte, araştırmacıların fikri hakları konusundaki bilgi ve kapasitesinin artırılması, buluş bildirimlerinin toplanması, ön patent araştırmalarının yapılması ve patentlerin ticarileştirilmesi konularında aktif görev almaktadır.
2021 yılında İBG ile DEPARK arasında imzalanmış işbirliği anlaşması ile iki kurum araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi sürecinde birlikte çalışmaya başlamıştır, bu işbirliği 2022 yılında da devam etmiştir. Özellikle araştırmacılar arasında fikri haklar farkındalığının artırılması ve buluş bildirimlerinin toplanarak patentlenmesi sürecinde DEPARK’dan hizmet alınmaktadır. Bu kapsamda İBG bünyesinde DEPARK’a bir ofis tahsis edilmiş olup, DEPARK personeli günlük faaliyetlerinde bu ofisi kullanarak İBG İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi ile daha yakın çalışmaktadır.
Bu birime destek vermek üzere, Fikri haklar konusunda hem akademik hem de profesyonel olarak 20 yılın üzerinde deneyime sahip olan Ege Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Serdal TEMEL görevlendirilmiştir. Doç. Dr. Serdal TEMEL, birimin yetkinliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası proje kaynaklarına erişim ve sanayi işbirliği konusunda destek vermektedir.
İBG Fikri Haklar Politikası: İBG çatısı altında geliştirilen ve patente konu olan ürünlerin fikri
222 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler   227   228   229   230   231