Page 228 - Faaliyet Raporu 2022
P. 228

 Türkiye’nin ilaç alanında; GLP regülasyonlarına uyumlu çalışan ilk preklinik laboratuvarı 2019 yılında kurulmuş ve 16.03.2020 tarihi itibari ile uluslararası geçerli OECD-GLP sertifikasını almıştır.
İBG sahip olduğu GLP sertifikası ile Türkiye’nin preklinik çalışmalarda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırılmış olup, İBG İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında yapılan analizler uluslararası geçerliliği olan ve ilaç ruhsat dosyasında yer alabilecek niteliği sağlar kalite düzeyine ulaşmıştır. Mevcut durumda gerek yerli ilaç üreticileri gerekse yabancı ilaç firmaları laboratuvarlarımızdan güvenilir ve uluslararası geçerli analiz hizmeti alabilmektedir.
2022 yılı içerisinde 4 farklı ilaç firmasına preklinik testler konusunda hizmet verilmiş olup, biyofarmasötik karakterizasyon ve mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda toplam 50 çalışma tamamlanmıştır.
2021 yılında gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile farmakokinetik ve farmakodinamik analizler
   2022 yılı itibari ile tamamlanmış olup, TÜRKAK tarafından gerçeleştirilen denetim başarı ile tamamlanmıştır. Böylece GLP akreditasyonunda 2 parametrede daha kapsam genişletme gerçekleştirilmiştir.
 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 221





























































































   226   227   228   229   230