Page 245 - Faaliyet Raporu 2022
P. 245

 Jude Children’s Research Hospital, University of Virginia, University of Wisconsin-Madison; Hollanda’da Utrecht Üniversitesi ve Estonya’da Estonian University of Life Sciences sayılabilir.
Bu işbirliklerinin geliştirilmesi için İBG tüm grup liderlerine ulusal düzeyde araştırma temelli seminerler, proje ortaklık toplantıları düzenlenmesine ve bu toplantılara katılımın sağlanmasına yönelik işbirliği seyahatleri için destek fonu sağlamakta, güncel araştırma çalışmalarını dinleyebilmeleri ve araştırmacılar ile birebir yüz yüze görüşmeler yapmalarına destek olmak için davetli konferans, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesine destek vermektedir.
Ayrıca İş Geliştirme ve Ticarileştirme Birimi aracılığı ile güncel proje çağrılarının takibine, ortak arayan ekiplerin bir araya gelmesini kolaylaştırıcı faaliyetler sürdürmektedir.
İBG’nin bölgesel ve ulusal bir merkez olma yönündeki bir diğer girişimi İzmir’deki ve Ege bölgesindeki Üniversiteler ile ortak projeler ve ürünler geliştirmek üzere yapmakta olduğu çalışmalardır. Bu çerçevede bölge üniversiteleri ile farklı başlıklarda görüşmeler gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. TÜBİTAK 1004 çerçevesinde yapılan yeni proje başvurusu ortakları arasında Ege Üniversitesi ve ve Dokuz Eylül Üniversitesi yer almaktadır. Ayrıca
238 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler


   243   244   245   246   247