Page 246 - Faaliyet Raporu 2022
P. 246

 Ege Üniversitesi tarafından yapılan TÜBİTAK 1004 başvurusunda da ortak kurumlar arasında yer alınmıştır. Bunun yanı sıra TÜBİTAK BIGG Uygulayıcı kuruluş çağrısına DEPARK ile ortak girilmiş ve proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan MSCA Cofund destekli projede İBG proje ortağı olarak yer almaktadır. IBG’nin bölge üniversiteleri ile işbirlikleri sadece bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Yeni işbirliklerinin gerçekleştirilmesi yönünde bölge üniversiteleriyle yoğun bir çalışma devam etmekte olup, Üniversite yönetimlerinin de destekleriyle, ilgili üniversitelerdeki çalışma gruplarıyla
toplantılar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu toplantılar aracılığıyla hedeflenen, yeni proje ve iş fikirlerinin ortaya konarak gerek bölge gerekse de ülke ekosistemine katkı sunulmasıdır.
İBG’nin uluslararası araştırma merkezleri ağında layık olduğu yerini alabilmesi, özellikle AB ülkeleri, MENA ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri arasında bir buluşturucu rol oynayabilmesi için, daha özel uygulamalar geliştirilmesi kapsamında Özbekistan İnovasyon Bakanlığı tarafından kurulmakta olan Teknopark Yapılanmasının ilki olan INNO Teknopark farklı alanlarda yapılabilecek çalışmalara ilişkin ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 239   244   245   246   247   248