Page 247 - Faaliyet Raporu 2022
P. 247

 Performans Sonuçları Tablosu
PERFORMANS HEDEFLERİ 2021
...........................................................................
Yeni Proje Sayısı
Yeni Projelerin Toplam Bütçesi (Bin TL) Aktif Proje Sayısı
Aktif Projelerin Yıllık Geliri (Bin TL) Aktif Projelerin Toplam Bütçesi (Bin TL) Kamu Destekli Aktif Proje Sayısı
Kamu Destekli Aktif Proje Geliri (Bin TL)
Yurt İçi Özel Sektör Aktif Proje Sayısı
Yurt İçi Özel Sektör Aktif Proje Geliri (Bin TL)
Uluslararası Boyutlu Aktif Proje Sayısı
Uluslararası Boyutlu Aktif Proje Geliri (Bin TL)
Doktoralı Araştırmacı Başına Aktif Proje Sayısı
Doktoralı Araştırmacı Başına Aktif Proje Geliri
(Bin TL)
TZE Doktoralı Araştırmacı Başına Aktif Proje
Sayısı
TZE Doktoralı Araştırmacı Başına Aktif Proje Geliri (Bin TL)
Gerçekleşme Yüzdesi
Planlanan Gerçekleşen
20.000 40.662 %203 54 67 %124 12.500 19.154 %153 65.000 120.007 %185 42 59 %140 9.500 16.701 %176
5 4 %80 1.000 410 %41
7 18 %257 2.000 2.453 %123 0,93 1,49 %160
216 426 %197
1,27 2,06 %162
295 589 %200
.................... ....................
20 20 %100
....................
                                   Etki Değeri Yüksek Makale Sayısı (Q1) 29 Doktoralı Araştırmacı Başına Etki Değeri Yüksek 0,5
Makale Sayısı
TZE Doktoralı Araştırmacı Başına Etki Değeri Yüksek Makale Sayısı
57 %197
  %254 0,68 1,75 %257
1,27
    240 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
    245   246   247   248   249