Page 255 - Faaliyet Raporu 2022
P. 255

  Üstünlükler
a) İBG’nin ve proje paydaşlarının aşı, biyolojik ilaç, hücresel tedavilere yönelik ürün geliştirmede altyapı yetkinliği ve bilimsel bilgi birikiminin bulunması,
b) İBG’nin inovatif araştırma ve teknolojik altyapısının, yönetim ve idari organizasyonunun çok ortaklı ve multidisipliner araştırmalardaki uygunluğu,
c) İBG’nin yüksek bütçeli ve yüksek teknoloji hedefli ulusal/uluslararası proje yürütme tecrübesinin bulunması,
d) Araştırma Programı hedefine uygun olarak daha önce kuramsaldan THS 8-9 düzeyine ulaştırılmış ileri teknolojiye sahip bir ürün adayını geliştirme deneyimi (COVID-19’a karşı VLP Aşısı),
e) İBG’nin ve platform paydaşlarının yurt içi ve yurt dışında geniş yelpazede kamu-sanayi- üniversite ortaklık ve işbirliklerinin bulunması,
f) Ürün portföyüne katacağı katma değeri yüksek, ulusal/uluslararası arenada çok ihtiyaç duyulan aşı adjuvan tasarımı inovasyonu ve üretimi tecrübesinin bulunması,
g) Geliştirilen teknolojileri/ürün adaylarını THS 3-5’den THS 7-9’a çıkartabilecek deneyimli özel sektör kuruluşları ve Ar-Ge merkezlerinin İBG ile stratejik ortaklıklarının bulunması,
h) İBG’nin deneyimli ve OECD akreditasyonu olan GLP fasilitesine sahip olması,
i) İBG’nin bilgi ve iletişim teknoloji altyapılarının bilgi paylaşımı, etkin iletişim ve bilgi güvenliği açısından üstünlüğünün bulunması,
j) İBG ve paydaşlarının Araştırma Programları ile preklinikten sonra GMP’ye aktarılma süreçlerinde deneyimli ekiplerinin bulunması,
k) İBG’nin DEÜ Sağlık İnovasyon Kampüsü içinde bulunması
248 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi


   253   254   255   256   257