Page 256 - Faaliyet Raporu 2022
P. 256

  a) Biyofarmasötik alanlarda uluslararası rekabet gücü yüksek, sanayi deneyimi olan tecrübeli personel eksikliği,
b) Aşı gibi stratejik ürünlerin endüstriyel düzeyde üretilmesine yönelik ülkemizdeki geçmiş deneyimlerin ve bilgi birikiminin1990 yılından itibaren erozyona uğraması,
c) In vivo preklinik çalışmalar için uzman eksikliği,
d) GLP çalışmalarında deneyimli uzman eksikliği,
e) Biyoteknolojik ajanların/ürün adaylarının teknoloji transferinden sonra ruhsatlanma sürecinde tamamlanması için gerekli kritik sanayi paydaşlarının risk almayıp yatırım ve deneyimli personel bulundurmadaki çekingenliği,
f) TİTCK düzenlemelerinin güncel bilim ile uyumsuzluğu,
g) Bir biyoteknolojik ürün geliştirme için sınırlı finansman ayrılması, kalıcı ve sürekliliği olan politikaların yerleşmemiş olması
h) CRO firmalarının ve faz çalışmaları öncesinde yön verici danışmanlık alınacak
ekiplerin sınırlı olması ve yeterli deneyimde olmaması,
i) Ülkemizde orijinal ürün geliştirmede sınırlı tecrübenin olması,
j) Ar-Ge ve bilimsel araştırmalardan vergi alınması,
k) Genç araştırmacıların sağlık biyoteknolojisi sektörüne karşı ilgisinin yeterli düzeyde olmaması ve yetiştirilen insan gücünün kariyer endişesi nedeniyle ülke dışına gitme eğilimi,
l) Temel bilimlerde yüksek lisans/doktora mezunu nitelikli eleman azlığı ve üniversite-sanayi işbirliklerinin istenilen düzeye ulaşamaması,
m) Türk ilaç firmalarının, orijinal ilaç geliştirmenin finansal yükünü taşıyacak düzeyde varlıklara sahip olmaması ve uzun soluklu yeni yatırımlara girmekte çekince göstermeleri,
n) Yurt dışı alımlarda aracı firmalardan teslim süresinin artması/gecikmesi,
o) Seri üretim için gerekli olan ana girdi malzemelerinde ülkemizin yetersiz kalması ve yurt dışına bağımlı kalmamız.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 249
Zayıflıklar

   254   255   256   257   258