Page 257 - Faaliyet Raporu 2022
P. 257

  Değerlendirme
İBG, Yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojileri alanlarında temel ve translasyonel araştırmalar yaparak insan hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik ileri teknoloji ürünleri geliştirerek, küresel sağlık sorunlarını önlemek ve bu ürünlerin yarattığı değerle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün portföyü yaratmada lider rol oynamak, bu alanlarda kritik insan gücünü yetiştirmek, özgün araştırma kapasitesinin oluşturulmasına destek vermek misyonu ve vizyonuyla kurulmuştur.
İBG’nin ana hedefi yaşam bilimlerindeki öncü araştırmalar ile oluşturacağı bilgi birikimini sağlık biyoteknolojisi sektöründe kullanarak milli sanayimizi dönüştüren bir sürecin tetikleyicisi ve en değerli aktörü olmaktır. Bu bağlamda stratejik öncelikli alanlardan birisi olarak “insan hastalıklarının tanısı ve tedavi yaklaşımları”nı belirlemiştir. İBG translasyonel araştırmalarla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirilmesi, hedefe özgü biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinde sanayicimizin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi birikimi (know-how) transferi, ürün sertifikasyon analizleri, preklinik çalışmalar ve pilot üretim optimizasyon hizmetlerini sunmak üzere programlar sürdürmektedir. İBG bünyesinde yapılandırılmış olan İBG-Aşı ve Biyofarma platformu, Rekombinant DNA ve Protein, Antikor Mühendisliği, Genetik Mühendisliği alanında ve İBG-NEVCELL platformu, Hücre Mühendisliği ve Hücresel Tedaviler alanında nitelikli personel ve cihaz alt yapısı ile bu dönüşümün başarıya
ulaşmasının garantörü olacaktır.
İBG’nin birçok üniversite ve araştırma merkezlerindeki elit araştırma grupları ile birlikte yapmakta olduğu işbirlikleri sayesinde yeni mega projelere hazırlanarak ilgili araştırma alanlarında derin deneyime ve başarılı projelerin tamamlanmasına katkı sağlamış bu ekiplerle yeni başarı hikayeleri yazmak için kolları sıvamıştır.
Ülkemizin aşı/biyolojik ilaç geliştirme ve üretme kabiliyeti COVID-19 pandemi döneminde büyük bir ivme kazanmıştır. Sanayi ile üniversiteden araştırma ekiplerinin yakınlaştığı katma değeri yüksek ürünlerin hazırlanmasına başlanması, bu alandaki yetkinliklerimizin daha da gelişmesine ve sürekliliğine büyük katkı verecektir. İBG’nin liderliğinde oluşacak olan bu ekosistem sayesinde yakın gelecekte yurtdışına bağlı olduğumuz bazı biyoteknolojik ürünlerin ithalatını minimuma indirecek şekilde tasarlanmıştır.
250 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
   255   256   257   258   259