Page 3 - Faaliyet Raporu 2022
P. 3

İçindekiler
Genel Bilgiler
Misyon ve Vizyon 01 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 02
Araştırma Altyapısına İlişkin Bilgiler 07
Fiziksel Yapı 08 Teşkilat Yapısı 10 Makine-Teçhizat ve Bilgi İletişim İmkanları 38 İnsan Kaynakları 44 Sunulan Hizmetler 47 Yönetim ve iç Kontrol Sistemi 60
Amaç ve Hedefler
Araştırma Altyapısının Amaç ve Hedefleri 64 Temel Politikalar ve Öncelikler 65
     1   2   3   4   5