Page 5 - Faaliyet Raporu 2022
P. 5

 İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), Ocak 2018’de 6550 sayılı kanun kapsamında yaşam bilimlerindeki ilk ve tek Tematik Araştırma Altyapısı statüsünde bilim insanlarına kapılarını açmıştır. İBG, Aralık 2023’de ilk beş yıllık yeterlik süresini başarıyla tamamlayarak ikinci beş yıl için İleri Araştırma Altyapısı olarak çalışmalarına devam etmek için onay almıştır. İBG, Mart 2020’de açıklanan COVID-19 pandemisi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen kurulum sürecinde önermiş olduğu performans hedeflerine ulaşmada üstün bir çaba göstererek birçok başarılı projenin tamamlanmasına imza atmıştır. Kurulumunu ve olgunlaşma dönemini tamamlayan İBG, hayata geçirmiş olduğu, ülkede başka örneği bulunmayan altyapıları sayesinde ikinci beş yılda stratejik hedeflerini üç ana başlıkta yoğunlaştıracaktır. Bunlar sırasıyla; i) biyolojik
ve farmasötik ürün ve hizmetler geliştirmek, ii) hücresel temelli ürün ve teknolojiler geliştirmek, iii) Omiks ve hesaplamalı biyoloji temelli hizmet ve teknolojileri geliştirmeye yönelik alanları içermektedir. İBG’nin örgütlenme stratejisi, 1’den 9’a aşamalı olarak ilerleyen Teknoloji Hazırlık Seviyeleri’nden (THS) oluşan bir yol haritasına göre şekillenmektedir ve birbirini tamamlayan araştırma alanlarında yer alan araştırma ekiplerinden oluşmuştur. Bu bağlamda, Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı: THS 1-3 arasını, Teknolojik Araştırmalar Programı: THS 4-5 arasını, ve Endüstriyel Ar-Ge Programı: THS 5-7 arasını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ana hedefi, araştırmada inovatif ve öncü konumunu pekiştirerek oluşturduğu bilimsel birikim sayesinde katma değeri yüksek üstün teknolojiye sahip biyoteknolojik ürünler ortaya
 Sunuş
     3   4   5   6   7