Page 6 - Faaliyet Raporu 2022
P. 6

çıkarmaktır.
İBG, biyolojik aşı ve ilaç geliştirme alanındaki deneyimi ve güçlü bilgi birikimi ile, COVID-19 pandemi sürecinde, Türkiye’de yerli aşı ve ilaç üretimini hedefleyen TÜBİTAK-COVID-19 platformunda iki farklı proje ile yer almıştır. Bu kapsamda, İBG altyapısındaki multidisipliner ekipler, COVID-19 salgınına yönelik iki aşının tasarım ve geliştirilmesini tamamlayarak, teknoloji transferini biyofarma paydaşlarıyla gerçekleştirmiştir. Bu aşılardan birisi insan klinik faz-1 çalışmalarına hazır hale getirilirken, diğeri ise insan klinik faz çalışma denemesi başarılmıştır. Bu alanda Türkiye’deki teknolojisi yüksek, orijinal ve Dünya’da örneği bulunmayan virüs benzeri parçacık (VLP) aşı platformunu faz-2 aşamasında başarılı olarak sağlıklı gönüllülere uygulanmasını gerçekleştirmiştir. TİTCK’dan Nisan 2022’de faaliyet onayı almış olan İBG-NEVCELL birimi ise Türkiye’deki ilk hücresel tedavilere yönelik ürün geliştiren, iyi üretim uygulamaları (GMP) sayesinde hastalara uygulanacak hücresel tedavi ürünlerini sağlamaya başlamıştır. Teknolojik araştırmaların çıktılarının ise doğrudan sanayiye transfer edilmesi ve özel sektör ortaklı proje çalışmaları deneyimli iş geliştirme ve biyogirişimci ekiplerle ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili paydaşlara aktarılmasında yoğun çaba harcanmaktadır.
İBG, ulusal misyonunun yanı sıra yerelde de çok önemli bir işleve sahiptir. Dokuz Eylül Üniveritesi (DEÜ) başta olmak üzere İzmir ve çevresindeki üniversite ve araştırma merkezleriyle yakın ilişki içerisinde bulunarak bölgenin AR-GE ve bilimsel potansiyelini güçlendirmekte katkı sağlarken, üniversite mezunlarına yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojileri alanında ortam yaratmakta
ve kariyer planlarında yaşam bilimlerine yönelmelerini özendirecek imkanlar sunmaktadır. Bu kapsamda İBG baş araştırmacıları, DEÜ İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde yürütülen Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri lisansüstü programlarındaki eğitimlere destek verirken, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına da danışmanlık sağlamaktadır. Buna ek olarak 2022 yılında iki uluslararası kongre düzenleyerek bilimsel çıktıların ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılmasına ve genç bilim insanlarımızın da uluslararası düzeyde işbirliklerini arttırmaya katkıda bulunmuştur. İBG, ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan proje desteklerini arttırmakta, bu projelerin sonuçlarından elde edilen bilimsel çıktıları ise etki değeri yüksek dergilerde yayımlayarak 2022 yılı için öngörülen makale sayısındaki hedeflerini yakalamıştır. İBG, bünyesinde kurmuş olduğu altyapı ve insan gücü ile sağlık biyoteknolojisi alanında üretim ile teknoloji geliştirmeye devam ederken, OECD- GLP sertifikasına sahip olan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları sayesinde Türkiye’nin preklinik çalışmalarda yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldırılmaya yönelik hizmet sunmaya devam etmektedir.
Sonuç olarak İBG, geliştirmesi gereken yönlerini mercek altına yatırarak, üstün kalitedeki bilimsel çıktıları, teknoloji geliştirmedeki yeteneği ve sahip olduğu altyapısı ile Türkiye’de sağlık biyoteknolojisi ve biyomedikal cihaz tasarımı alanlarında, temel bilimden endüstriyel ürüne geçişte kritik öneme sahip olduğunun bilinciyle 2023 yılında da yeni başarılara imza atmayı
sürdürecektir. Prof. Dr. İhsan GÜRSEL Müdür

   4   5   6   7   8