Page 4 - Faaliyet Raporu 2022
P. 4

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Mali Bilgiler 68
Bütçe Uygulama Sonuçları 68 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 69 Mali Denetim Sonuçları 74 Diğer Husular 75
Performans Bilgileri 77
Proje ve Faaliyet Bilgileri 81 Performans Sonuçları Tablosu 240 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 244 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 245 Diğer Hususlar 246
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
Üstünlükler 248 Zayıflıklar 249 Değerlendirme 250
     2   3   4   5   6