Page 51 - Faaliyet Raporu 2022
P. 51

 İBG, araştırmalar sonucu üretilen bilgilerin özellikle nadir hastalıklardan ve kanserden etkilenen hastalara ve topluma fayda sağlayacak ürünlere dönüşmesi için gereken süreyi kısaltmak amacı ile temel, translasyonel ve klinik araştırmaları birbirine bağlayan ve ürüne/ katma değere dönüşümünü hızlandıracak bir bağlantı noktası olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için İBG araştırma ekipleri; temel ve translasyonel bilimler, teknolojik bilimler ve endüstriyel Ar-Ge alanlarında çalışan 25 bağımsız araştırma grubu, 5 multidisipliner teknoloji platformunun ve bir sertifikalı ilaç analiz ve kontrol laboratuvarı ve İBG-NEVCELL ileri tıbbi tedavi ürünlerine yönelik GMP Üretim Tesisi yapılanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırma grupları Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 18, Teknolojik Araştırmalar Programı 9 ve Endüstriyel Ar-Ge Programı 6 ekipten ve toplam 32 grup liderleri tarafından (tüm grup liderlerinin neredeyse hepsi ABD veya Avrupa’da yer alan saygın üniversiteler veya araştırma merkezlerinde görev yapmış kişilerden oluşmaktadır) tersine beyin göçü ile Türkiye’ye dönen araştırmacılardan oluşmaktadır. Buna ek
olarak dört yabancı uyruklu araştırmacı merkezde görev almaktadır. İBG’de yapılan araştırmaların toplum sağlığına ve ülkemize katkısını artırmak için İBG’de araştırma grup liderlerinin yanı sıra DEÜ’den veya diğer üniversitelerden (Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tınaztepe Üniversitesi gibi) yarı zamanlı görevlendirilen farklı klinik ve temel tıp alanlarında uzman araştırmacılar, istihdam yolu ile araştırma gruplarında ve hizmet birimlerinde çalışmakta olan araştırmacılar, araştırma teknisyenleri ve Ar-Ge çalışanları da görev yapmaktadır.
Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanında, kapsamlı ve donanımlı bir araştırma merkezi olan İBG, bağımsız araştırma grupları/ teknoloji platformları yöneten genç bilim insanı kadrosu, deneyimli ve uluslararası düzeyde “networking” kapasitesine sahip, deneyimli bilim insanlarının desteği ve rehberliği ile donatılmıştır. İBG’nin araştırmacı lider kadroları çok farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Moleküler biyologlar, hekimler, mühendisler, eczacılar, veterinerler, kimyacılar, fizikçiler, biyoinformatikçilerin bir arada çok
44 Genel Bilgiler
İnsan Kaynakları


   49   50   51   52   53