Page 52 - Faaliyet Raporu 2022
P. 52

disiplinli araştırmalar yürüttükleri İBG, bu insan kaynakları profili ile sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile, çok yönlü çözümler üretebilecek bir kapasiteye sahiptir. Bu yapısı ile İBG, çok disiplinli araştırma grupları/ platformlarını yöneten çoğunluğu uluslararası merkezlerden transfer edilen bilim insanlarını ülkemizdeki genç ve dinamik lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile buluşturmayı başarmıştır.
Yaşam bilimleri alanında güçlü araştırma, sağlık biyoteknolojisi alanında yenilikçi uygulamalar ve kaliteli insan gücü yetiştirme gibi önemli ulusal hedef ve misyonları yüklenmiş bir kurum olan İBG’nin planladığı İnsan Kaynağı ile 2022 yılı sonu itibariyle gerçekleşen İnsan Kaynağı dağılımı aşağıdaki gibidir.
Bu plana göre 2022 yılı hedeflerimizde 71 araştırma personeli, 63 teknik personel ve 44 destek (idari) personel olmak üzere toplamda 178 kişiye ulaşan bir kadro inşa etmek vardı. Ancak personel planlamasının %85’i yıl sonunda başarılabilmiş ve bu rakam şu anda 152 olarak gerçekleşmiştir.
Bu süreç içinde İBG’de gerek fiziksel büyüklüğü gerekse elektrik, ısıtma, havalandırma gibi sistemlerin otomatik olarak çalışması, özel teknik niteliklere sahip alanlarda (Vivaryum, GLP, GMP,
BSL3 vb) teknik personel ihtiyacının planlananın üstünde olduğu fark edilmiş; ancak teknik personel istihdamı %65 oranında gerçekleşmiştir. Sistemin idamesi için gerekli olan minimum idari (destek) personel ihtiyacını karşılamak için ise %86 oranında idari kadrolaşma gerçekleşmiştir. Buna karşılık araştırmacı personel istihdamı %103 oranında gerçekleştirilebilmiştir. 6550 ücret limitlerinin piyasa ile kıyaslandığında düşük olması ve maaşların döviz/enflasyon karşısında değer kaybetmesi nedeni ile İBG’nin gerek kamu gerek özel sektör maaşlarına göre rekabet gücü azalmıştır. Bu durum özellikle kritik ve kalifiye teknik personel/araştırmacıların kurumdan ayrılmasına neden olmuştur.
Bütçede personel giderlerinden kaynaklanan yükü azaltmak, istihdam yoluyla çalışan personelin bütçe payını arttırmak için İBG’de İnsan Kaynağı önlemleri olarak görevlendirme ile diğer kamu kurumlarından işe alımların yapılmasına öncelik verilmiştir. Ayrıca, doğrudan kurum bütçesinden maaş almayan ve maaşları özel sektör/kamu destekli projelerden finanse edilen personel sayısının arttırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı sonu itibariyle dış kaynaklı projelerden finanse edilen 6’sı doktora mezunu, 45’i doktora, 30’u yüksek lisans, 13’ü lisans öğrencisi olmak üzere toplam 94 bursiyer görev yapmaktadır. Buna ek olarak 9 lisans, 21 yüksek lisans ve 36
Teknisyen
İdari Personel
Gerçekleşen
38
Planlanan
Araştırmacı
   Gerçekleşen Planlanan
Gerçekleşen Planlanan
41 % 65 44 71 63
% 86
73 % 103
Genel Bilgiler 45

   50   51   52   53   54