Page 54 - Faaliyet Raporu 2022
P. 54

 Kullanım Şekline Göre Dağılım
Sunulan Hizmetler
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nde iç ve dış kullanıcıların kullanımına sunulan hizmetler Araştırma Destek Birimleri kapsamında veya Ar-Ge laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında kritik birçok cihazın kapsamlı bakımları yaptırılarak çalışmaların kesintiye uğramadan daha verimli yapılması için, cihazlar araştırmacıların hizmetine hazırlanmıştır.
Bir önceki yıl ile kıyaslandığında tekil kullanıcı sayısında %22,5, dış kullanım gelirlerinde ise %110 oranında artış meydana gelmiştir. Günde ortalama 7 saat hizmete açık olan birimlerimizin kullanımı %50’dir. Yıllar itibariyle tekil dış kullanıcı sayısı ve dış kullanımdan elde edilen gelirler aşağıda verilmiştir.
Kullanım Şekline Göre Dağılım
 4%
96%
DoğrudaDnoKğurluladnaınmKullanHımizmet Alımı Hizmet Alımı
Dış Kullanıcı Sayıları ve Dış Kullanım Gelirleri
Gelir Tekil Dış Kullanıcı Sayısı
Gelir Dış Kullanıcı Sayısı
  x Bin TL
2.000
1 60 152
1.751
1.800
1 40 1.600
1 20 104
1.400
1.200
1 00 87
1.000 73
80 834
71
8 00
60 6 00
36
40 190 162
4 00 155
20 2 00 30
78 050 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
         Genel Bilgiler 47   52   53   54   55   56