Page 56 - Faaliyet Raporu 2022
P. 56

  Elektron Mikroskopi
• Taramalı Elektron Mikroskopi (SEM): çeşitli örnek takipleri, biyolojik veya biyolojik olmayan numuneler için örnek hazırlama, altın kaplama, bakır bantlama sonrasında SE2, HDBSD ve in- lens dedektörler ile inceleme ve görüntüleme gerçekleştirmektedir. Görüntüler üzerinde nanometrikhassasiyetdeölçümgerçekleştirebilir. EDX detektör ile element analizleri ve element dağılım haritaları çıkarılabilir.
• Geçirmeli elektron mikroskopi çalışmaları için, sTEM detektör kullanılarak, hazırlanan biyolojik olan ve olmayan çözeltiden hazırlanan örneklerin incelenmesi ve görüntülenmesi sağlanır. Örnekler önceden grid üzerinde negatif kontrastlama işlemlerine tabi tutulur.
   Genel Bilgiler 49   54   55   56   57   58