Page 57 - Faaliyet Raporu 2022
P. 57

  Akış Sitometrisi ve Hücre Ayrımlama
Akış sitometri ve Hücre Ayrımlama birimi mevcut altyapısı ve uzman personelleriyle İBG bünyesinde yürütülmekte olan bir çok projenin yanı sıra GMP,GLP ve İlaç ArGe birimleri kapsamında yürütülen projelere destek olmaktadır.
Alanında Türkiye’de nadir bulunan cihazlar ile İBG ve dış kullanıcı araştırmacılarına hizmet vererek kurum bütçesine katkıda bulunmaktadır. Bu yıl Türkiye’de yedincisi düzenlenen, Uluslararası Sitometri Çalıştayı, Türk İmmünoloji Derneği ve Uluslararası Sitometri Geliştirme Derneği(ISAC)’nin işbirliği ile İBG de gerçekleştirilmiştir. Aralarında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Singapur, İngiltere, İtalya ve Fransa’nın bulunduğu; sekiz farklı ülkeden 30 eğitimcinin bilgilerini paylaştığı bu çalıştayda, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacıların oluşturduğu 97 katılımcıya çalıştay boyunca akış sitometrisi ile ilgili teorik ve pratik dersleri için, İBG Akış Sitometri ve Hücre Ayrımlama Birimi alt yapısı kullanılmıştır
Akış Sitometrisi
LSR BD Fortessa Hücre Analiz Cihazı, çeşitli hücrelerin süspansiyon halinde bir akış kanalı boyunca tek tek geçerken, hücreleri hücre büyüklüğü ve granülaritesine göre sınıflandırılması tekniğine dayanmaktadır. Aynı anda 18 renge kadar ayrım yapıp, 5 lazer (355 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm and 640 nm) sistemi mevcuttur. Böylece dakikada binlerce hücre veya biyolojik partikülün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılmasına olanak sağlar.Ayrıca birimimizde BD FACSCanto II cihazı 3 lazer (405 nm, 488 nm ve 640 nm) sistemi ile 8 renge kadar hücre analizi yaparak kullanıcılara hizmet vermektedir.
  50 Genel Bilgiler

   55   56   57   58   59