Page 55 - Faaliyet Raporu 2022
P. 55

  OECD Akredite İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları (GLP)
GLP ilaç alanının yanı sıra; Kimya, Çevre, Gıda Analiz ve Kalite Kontrol laboratuvarlarında temel bir ihtiyaç haline gelmiş önemli bir standarttır. Bu sertifikaya sahip olan laboratuvarlar ithalat ve ihracatçılara destek vermektedirler. Ayrıca yurt dışından ülkemiz firmalarına yapılan bazı ticari talepler (ihracat talepleri) için, numune analizleri, kalite kontrol ve arşivleme hizmetlerinin GLP standardına göre düzenlenmiş laboratuvarlarda yapılması ön şartı bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası yönetmeliğin toksisite testlerinde GLP sertifikasını zorunlu kılması nedeniyle, GLP laboratuvarlarına analiz talepleri artmaktadır. 2022 yılı içerisinde de farmakokinetik ve farmakodinamik testlerini portfoyümüze kazandırarak kapasite artırımı sağlanmıştır. 2022 yılı içerisinde üç farklı ilaç ve medikal şirkete verilen hizmetlerden 1 milyon TL gelir elde edilmiştir.
   48 Genel Bilgiler
   53   54   55   56   57