Page 53 - Faaliyet Raporu 2022
P. 53

doktora öğrencisi olmak üzere toplam 66 öğrenci ise tez araştırmalarını İBG araştırma gruplarında gerçekleştirmektedir.
2019 yılından başlayarak özellikle TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında araştırmacı istihdamına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca uluslararası nitelikli araştırmacıların Avrupa Birliği fonları ile İBG’de istihdamına yönelik başvurular yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan ERA-Chair başvurumuz 2019 yılında desteklenmiş olup, Nadir hastalıklar ve Genom Bilim departmanının kurulması amacıyla yetkin bir grup lideri ve 6 araştırmacı için 2,5 milyon Avro destek alınmıştır. Buna ek olarak ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları için TÜBİTAK 1004
projesi kapsamında alınan 50 Milyon TL’lik bütçenin bir bölümü de nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı için kullanılması planlanmıştır. Gelecek dönemde İBG’nin araştırmadan ürüne giden yolu kısaltmaya yönelik vizyonu kapsamında, araştırmacı istihdamına, uluslararası ağlar oluşturmaya ve araştırmacı eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarına devam edilecektir.
2022 yılında iki yeni araştırma grubu kurulmuş, Adjuvant İnovasyonu ve Nanobiyoteknoloji ile Aşı ve İmmünoterapi alanlarında çalışmalarını yürütmek üzere iki yeni araştırma grup lideri istihdam edilmiştir
İBG Personelinin Cinsiyete göre Dağılımı
%52 %48 Araştırmacı
% 50 % 45 Teknik Personel
% 27 % 28
İdari Personel % 23 % 27
                46 Genel Bilgiler

   51   52   53   54   55