Page 64 - Faaliyet Raporu 2022
P. 64

Kemirgen Vivaryum
İBG-Vivaryum Rodent Birimi, İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarına altyapı sağlamaktadır.
• Vivaryum bünyesinde bulunan GLP uyumlu preklinik laboratuvarlarında biyobenzer molekül adayı ilacın Farmakodinamik ve Farmakokinetik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 2018 yılında satın alınmış olan sıçan ve fare kafes sistemleri sayesinde (konvansiyonel ve bireysel havalandırmalı) sıçan ve fare çalışmaları etkin bir şekilde yürütülebilmiştir.
• GLP çalışmaları kapsamında yurtdışından sıçan ithalatı gerçekleştirilmiştir.
• Hematoloji ve Biyokimyasal Analiz Cihazları GLP çalışmalarında aktif bir şekilde kullanılmakla beraber Ar-Ge projelerinde de araştırmacılara hizmet vermektedir.
• Birim AR&GE personeli tarafından kullanılmaya devam etmiş olup 7 farklı araştırma grubuna hizmet vermeye devam etmiştir.
• İBG bünyesinde yürütülmekte olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan SARS-CoV-2’ye aşı ve ilaç AR&GE projelerinin in vivo ayağı vivaryum biriminde yürütülmüştür.
• İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları kapsamında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen yıllık denetim, 2022 yılında çalışma bazlı olarak yapılmış olup, başarıyla tamamlanmıştır
• Deney Hayvanları Laboratuvarı kapsamında İl Tarım Müdürlüğü ve Veteriner Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan yıllık denetimde ise laboratuvar şartları ve uygunluğunun devam ettiği görülmüştür.
 Genel Bilgiler 57

   62   63   64   65   66