Page 66 - Faaliyet Raporu 2022
P. 66

Yukarıda sıralanan hizmetlerden faydalanan tekil dış kullanıcı sayısı 87, dış kullanım 340 olarak kayıt altına alınmıştır. 2022 yılı içerisinde 1.516.414 TL gelir elde edilmiştir.
Kullanıcı sayılarının birim bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
2022 yılında kullanıcılara memnuniyet anketi uygulanmıştır. Ankete katılan kullanıcıların %42.6’sının İBG; %29,8’inin ilgili üniversite, %19,1 sinin diğer kamu kurum ve %4,3’ünün özel sektör çalışanı olduğu tespit edilmiştir. Anket katılımcılarının %68,1’i daha önce İBG hizmetlerinden yaralanmış kişilerden oluşmaktadır. Cihaz/Ekipman performansı, uzman personel desteği, hizmet kalitesi, iletişim, fiyat ve genel memnuniyet durumunun araştırıldığı anket sonuçlarına aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
Ankete katılanların %91,5’sı hizmet aldığı birimi meslektaşlarına önereceğini beyan etmiştir. Hizmet birimlerimizden yararlanan bu kullanıcıların %30,4’i internet tarayıcısı arama sonuçları, %10,9’u bilimsel etkinlikler, %23,9’ü bir başka meslektaşının önermesi vasıtasıyla hizmetlerimizden yararlandığını beyan etmiştir.
Birim Bazında Dış Kullanım
  30 25 20 15 10
28
1.095.216
1.200.000 1.000.000 8 00 .0 00
6 00 .0 00
4 00 .0 00
  Tekil Dış Kullanıcı Sayısı
Biyobanka Histopatoloji Açık Lab. Biyoinforma tik Elektron Mikroskopi Genel Cihaz kullanımı Optik Görüntüleme İlaçAnalizveKontrol Lab. Vivaryum/Zebra Balığı Akış Sitometrisi ve Hücre Ayrıml ama
26
   13
Dış Kullanım Geliri (TL)
220.307
4 5
5 114.749
2 00 .0 00 29.430
3
3 34.237 13.262
32.025 4
40.252
5.806 010
3
5.619
 Tekli Dış Kullanıcı Sayısı Dış Kullanım Geliri (TL)
  45
40
35
30
25
20
15
10
5 0
             Genel Memnuniyet
Cihaz/Ekipman Performansı
Uzman Personel Desteği
Hizmet Kalitesi
İletişim
Fiyat
Çok Memnunum
Memnunum
Memnun Değilim Hiç Memnun Değili m
Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum Memnunum
Genel Bilgiler 59


   64   65   66   67   68