Page 65 - Faaliyet Raporu 2022
P. 65

Zebrabalığı Vivaryumu
Zebra Balığı Vivaryumu 2022 yılında tam kapasitede çalışmış, balık üretimi, balık bakımı, genotipleme, fenotipleme ve sistem bakımı, zebra balığı vivaryum ekibi tarafından yürütülmüştür. Zebra Balığı modelinin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için araştırmacılara floresan ve stereo mikroskop ile görüntüleme, mikroenjeksiyon, mikromanipülasyon yöntemlerinde eğitim ve destek verilmiştir. Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan diğer zebra balığı birimlerine (Acıbadem Üniversitesi) zebra balığı fasilite yönetimi temel eğitimi ve zebra balığı kullanım teknikleri eğitimi ile destek sağlanmıştır. 2022 yılı içerisinde İBG içi 28 kişi, İBG dışı 1 kişi birimi aktif olarak kullanmıştır. 2022 yılı içerisinde İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan araştırma grup liderlerinin dahil olduğu ve zebra balığı biriminden faydalanılan fonlanmış aktif proje sayısı 16 olmuştur ve projelerde zebra balığı modeli kullanılmıştır.
  58 Genel Bilgiler
   63   64   65   66   67