Page 69 - Faaliyet Raporu 2022
P. 69

bilgilendirilmiş onam vb. oluşturulması sonrası İBG-Biyobanka’da kişisel veri güvenliği kurallarına uygun olarak örnek kabulü, saklanması, CEN/ TS’ler doğrultusunda kalite kontrol analizleri ve örneklerin paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Farklı merkezler ile SARS-CoV-2 tanı ve tedavisine yönelik aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirilmesi amacı ile projelerde kullanılmak üzere tüm klinik verileri ile birlikte COVID-19 kan ve türevleri ile nazofaringeal sürüntü örneklemleri oluşturulmaya ISO Biyobanka, BBMRI-QM, OECD, ISBER, TSE CEN/TS standartlarına uygun olarak devam edilmektedir.
Gent Üniversitesi Hastanesi-Aşı Merkezi/ CEVAC sertifikasyon aşamaları tamamlanmış, kalite yeterliliği alınmıştır. Faz 2 klinik çalışma örneklerinin prosesi uluslararası endüstriyel işbirliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. TÜRKAK ile işbirliği içerisinde ISO-Biyobanka standartlarının Türkiye ile uyumlandırılması çalışmalarına katkı sağlanmış olup, bu çalışmalar sona erdiğinde İBG-Biyobankanın ülkemizde akredite olacak ilk Biyobanka olması hedeflenmektedir.
62 Genel Bilgiler
   67   68   69   70   71