Page 72 - Faaliyet Raporu 2022
P. 72

 Temel Politikalar ve Öncelikler
 THS 1
 THS 2
 THS 3
 THS 4
 THS 5
 THS 6
 THS 7
 THS 8
 THS 9
  Bilim & Teknoloji Platformları
Temel ve Translasyonel Teknolojik Araştırmalar Endüstriyel A Araştırmalar Programı Programı
İBG ARAŞTIRMALARI
İBG BEŞERİ TANI VE İLAÇ AR-GE
TEMEL VE TRANSLASYONEL ARAŞTIRMALAR
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR
r-Ge Programı
DAVİLER
  İLAÇ AR-GE VE PİLOT ÜRETİM BİRİMİ
İLAÇ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVARLARI
İBG HÜCRESEL TE
 NEVCELL KÖK HÜCRE VE GENETİK TEDAVİLER MERKEZİ
 Teknoloji Projeleri
Eğitim Programları
          BİYOBENZER İLAÇ GELİŞTİRME PROJELERİ 1004: PAN-KANSER TERAPİLER PROJESİ
DİĞER (1003, TEYDEB, ÖZEL SEKTÖR ORTAKLI) 1007 PROJESİ
DEÜ MBG YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROG. DEÜ BİYOTIP VE SAĞLIK TEK. YL/DOKTORA PROG.
SERTİFİKALI KURSLAR EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
İBG’de araştırma yapılanması: Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı, Teknolojik Araştırmalar Programı ve Endüstriyel Ar-Ge Programında yer alan 31 araştırma grubu/Ar-Ge platformu araştırmacılarının performansına esas olan yapılanma
    İBG’nin Ar-Ge temelli örgütlenme stratejisi, 1’den 9’a aşamalı olarak ilerleyen Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (THS) oluşan bir yol haritasına göre şekillenmiştir. İBG’nin ana felsefesi “temel bilimden güçlü teknolojiye” ekseninde ilerlemeyi öngördüğünden, THS 1-6 arasında yer alan seviyelerde farklı araştırma
ekipleri oluşturulmuştur. Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı THS 1-3 arasını, Teknolojik Araştırmalar Programı THS 4-5 arasını, Endüstriyel Ar-Ge Programı THS 5-6 arasını öncelikli kapsama alanı olarak tanımlamaktadır. Böylece, öncelikli olarak teknolojik ufku olan temel araştırmalar öne çıkmakta, bu
Amaç ve Hedefler 65   70   71   72   73   74