Page 81 - Faaliyet Raporu 2022
P. 81

  Mali Denetim Sonuçları
Bilgi ve belgeler doğrultusunda; İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2022 yılı Hesapları, 6550 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları, Kuruluş Protokolü ve Araştırma Altyapıları Kurulu Kararları çerçevesinde incelenmiş olup, bu raporda ele alınan mali hesap ve işlemlerin söz konusu mevzuat ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.
74 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
    79   80   81   82   83