Page 79 - Faaliyet Raporu 2022
P. 79

Gelir Hesapları
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Merkez Gelir Hesapları Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Hesap Planına göre 600-Gelirler Hesabı, 630-Giderler Hesapları kullanılarak kayıt edilmiştir. Merkez faiz geliri diğer gelirler alt hesabında takip edilmiştir. TÜBİTAK proje hesaplarına ait olan tutar ve 642 faiz gelirleri hesabından alınarak Diğer Mali Borçlar hesabına intikal ettirilmiştir.. Banka döviz hesapları ve döviz işlemlerine tabi satıcılar hesaplarından dolayı net 3.230.985,82-TL. kur farkı geliri oluşmuş Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri hesabında kayıt altına alınmıştır. .
Gider Hesapları
Merkez ve Dış kaynaklı projeler kapsamında EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu) projeleri, Era Chair Rareboost , Tüseb, UCL, Oftalmoloji) hesaplarına ilişkindir.
Merkez ve dış kaynaklı gider kalemlerine 13.376.667,32 TL.sı Tübitak harcamaları eklenip 1.420.438,90 TL.sı kur farkı ve iadelerin tenzili sonucu tüm Ar-Ge gider toplamı 100.205.451,26 TL’sı olmaktadır.
2021-2022 Yılları Karşılaştırmalı Gelir Dağılımı
 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
5. 000.000 0
30.000.000
Merkezi Yönetim Bütçesinden Sağlanan Gelirler
36.227.815
Projeler
1.755.120
3.008.897
2.536.993 3.733.506 Faiz Gelirleri
2.429.002 6.230.688 Diğer Gelirler
  20.000.000
21.131.172
   Hizmet Gelirleri 2021 2022
2018-2022 Yılları Karşılaştırmalı Toplam Gelir-Gider Dağılımı
 9 0.0 0 0.0 00 8 0.0 0 0.0 00 7 0.0 0 0.0 00 6 0.0 0 0.0 00 5 0.0 0 0.0 00 4 0.0 0 0.0 00 3 0.0 0 0.0 00 2 0.0 0 0.0 00 1 0.0 0 0.0 00
0
66.827.292
83.159.412 69.200.529
2021 2022
  27.609.486
42.604.398 43.996.257
58.062.004 57.852.287
39.897.692
48.719.523
    2018 2019 2020
72 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Gelir
G el i r G i de r
Gider
   77   78   79   80   81