Page 78 - Faaliyet Raporu 2022
P. 78

Faaliyet Hesapları
2022 döneminde araştırma altyapısının gelir ve gider hesaplarının “6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre incelenmesi sonucunda altyapının;
-2022 yılından hazır değerler ( banka ve kasa toplamı ) 37.861.402,63 TL’nin 2023 yılına devir ettiği,
-2022 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden Merkeze 20.000.000,00 TL aktarıldığı,
-Tübitak projelerinden toplamda 36.227.814,61 TLdesteksağlandığı,bututarın31.015.684,87TL’si Tübitak Proje Gelirleri, 2.437.402,27 TL’si ise Tüseb Projelerine istinaden destek tutarlarıdır.
-Uluslararası kaynaklardan (Embo,Ucl ve Era Chair Projeleri) sağlanan 2022 yılı proje desteği tutarı 2.774.727,47 TL’dir.
Era Chair projesine ilişkin 2022 yılında gelen tutar 42.805,66 TL’dir ve Dış Kaynaklı proje gelirlerine dahildir.
-RAREBOOST (Boosting the Rare Disease Research and Innovation Capasity of the izmir Biomedıcine and Genome Center) konulu sözleşme çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasının 28.maddesi kapsamındaki vergi istisnalarından yararlanmak için, proje başlangıcı 01.10.2020 ve 01.10.2026 proje bitiş tarihleri arasından geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığından 01.12.2020 tarih ve KDV.IPA.CERT. 2020/E.614 sayılı 2.499.125,00 Avro tutarı için Katma Değer
Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası alınmıştır.
Tüm proje gelirlerinin toplamının 36.227.814,61TL olduğu, ayrıca mal-hizmet gelirleri toplamı 3.008.897,43 TL, 611.408,23 TL merkez faiz gelirleri ve kur korumalı mevduat faiz gelirleri 3.121.720 TL olup, toplam faiz gelirleri 3.733.506,02 TL’dir. Diğer gelirler toplamı 6.230.688,30 TL gelir elde ettiği, Gelir Kalemleri toplamının 69.200.528,57 TL olduğu (Tübitak projelerine ait 2022 yılı içinde elde edilen faiz gelirleri toplamı brüt 731.515,03TL’dir. Faiz gelirleri proje kapanışlarında iade edildiklerinden dolayı dönem sonunda faiz gelirleri hesabından Tübitak Hesapları Faiz GEelLirİleRri (TaLh)akkuk Hesabına alınmıştır.)
Ulusal Proje Destekleri
Ulusal Proje Destekleri
     %8
 9%
%92
 91%
 Uluslararası Proje
Uluslararası Proje Destekleri
Destekleri
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 71   76   77   78   79   80