Page 80 - Faaliyet Raporu 2022
P. 80

7.792.679,10 TL 3.563.758,50 TL
1.766.304,84 TL
   %10
%44
%40
%2 %0
363.004,85 TL
  %4
PERSONEL 33.872.315,48 TL
YATIRIM (1.064.319,06 TL)
%15
%41
%3
%41
  1.064.319,06 TL
32.929.665,09 TL
   1.006.737,26 TL
2.170.369,5 TL
ödemeleri yapıldığı;
Araştırma Altyapısı Komisyonu Tarafından Belirlenen Ücret Limitlerine Uygunluğun Değerlendirilmesi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde Araştırma Altyapıları Komisyonu 30.12.2021 tarih ve 2021. STB/K11 sayılı kararı gereğince İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi Ek:14’de belirtilen “Araştırma Altyapıları Personelinin Mali Haklarına İlişkin 2022 yılı Alt ve Üst Limitleri” Tablosunda belirtilen Ücret sınırları içerisinde personel
Yine Satın Almalar bakımından “2022 Yılı Eşik Değer Tablosu”na uyulduğu,
ayrıca “Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 Yılında Yapılacak Ödemeler” tablosu kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine 2022’de toplam 630.01.05.01 hesapta yer alan brüt 106.836,12 TL’ nin tahakkuk ettirildiği ve bu ödemelerin net tutarların limitler dahilinde üyelere ödendiği tespit edilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 73   78   79   80   81   82