Page 95 - Faaliyet Raporu 2022
P. 95

hücrelerinin CRISPR/Cas9 genom düzenleme yöntemi ile rejenerasyon geçiren hücrelere benzetilmesi (Yürütücü: Güneş Özhan, TÜSEB B Grubu Ar-Ge Proje Destek Programı, destek almaya hak kazandı, henüz başlamadı): Bu projenin amacı, zebrabalığında beyin kanseri için glioblastoma (GBM) modeli oluşturarak beyinden elde edilecek tümör dokusunda transkriptom profillemesi yaparak diferansiyel eksprese genleri ortaya çıkarmak, bu genleri beyin rejenerasyonundaki genler ile biyoenformatik yöntemler kullanarak karşılaştırmak ve insan GBM hücrelerinin gen ifade profillerini rejenerasyon geçiren beyin hücrelerinkine benzeterek bunun kanser hücrelerinin ilerlemesini durdurma potansiyelini araştırmaktır. Bu proje başvurusu 2022 yılında gerçekleştirilmiş ve destek almaya hak kazanmış olup henüz başlamamıştır. Projede 1 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi çalışacaktır.
Mayotik Arreste Bağlı Idiyopatik Infertilitenin Genetik Nedenlerinin Keşfedilmesi Ve Mutasyona Uğramış Genlerin Fonksiyonel Rollerinin Aydınlatılması (Yürütücü: Güneş Özhan TÜBİTAK 2535 Uluslararası İkili İş birliği Programı: TÜBİTAK-İran MRST Fonu, destek almaya hak kazandı, henüz başlamadı) Bu projenin amacı, germ hücre olgunlaşmasının durması nedeniyle infertil hastalarda bu durumu destekleyen genetik mutasyonları keşfetmek ve bu mutasyonları CRISPR/Cas9 teknolojisi ile genom düzenleme yönetmi kullanarak indüklenmiş pluripotent kök hücrelerde ve zebrabalığı modellerinde karakterize etmektir. Bu proje başvurusu 2022 yılında gerçekleştirilmiş ve destek almaya hak kazanmış olup henüz başlamamıştır. Projede 1 doktora ve 1 yüksek
lisans öğrencisi çalışacaktır.
 88 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Diğer Projeler: Özhan Gelişim ve Rejenerasyon Laboratuvarı’nda 2022 yılında Uşak Üniversitesi ile 1 adet 3501 Kariyer Geliştirme projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile 3 adet BAP projesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile 1 adet BAP projesi ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile 1 adet BAP projesi kapsamında iş birliği çalışmaları devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi ile işbirliği projeleri devam etmektedir. Bu projelerde 3 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi çalışmaktadır. Mevcut işbirlikleri kapsamında 2022 yılında 3 adet araştırma makalesi yayınlanmış olup 2 makale de revizyon sürecindedir. Ayrıca, 1 adet TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Destek Programı ve 2 adet 2218-C Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı destekli proje gerçekleştirilmektedir.
Katkat et al., 2022

   93   94   95   96   97