Page 96 - Faaliyet Raporu 2022
P. 96

Diğer Çıktılar: 2022 yılı içerisinde, 2019 yılında tamamlanan TÜBİTAK 215Z365 numaralı proje kapsamında 1 adet ve 2020 yılında tamamlanan EMBO Installation Grant 3024 numaralı proje kapsamında 1 adet araştırma makalesi yayınlanmış olup, 1 makale de revizyon sürecindedir. Ayrıca, 2020 yılında tamamlanan Uluslararası İkili İş birliği Programı Newton- Kâtip Çelebi Fonu destekli 217Z141 numaralı proje kapsamında hazırlanmış olan 1 makale revizyon sürecindedir. 2022 yılında 5 uluslararası kongrede 4 sözlü sunum ve 5 poster bildirisi sunumu gerçekleştirilmiştir.
Makaleler (3 adet)
1. Demirci Y, Heger G, Katkat E, Papatheodorou I, Brazma A, Ozhan G. Brain Regeneration Resembles Brain Cancer at Its Early Wound Healing Stage and Diverges From Cancer Later at Its Proliferation and
Differentiation Stages. 2022 Front Cell Dev Biol. 10:813314. doi:10.3389/fcell.2022.813314.
2. Hesaraki M*, Bora U*, Pahlavan S, Salehi N, Mousavi SA, Barekat M, Rasouli SJ, Baharvand H, Ozhan G#, Totonchi M#. A Novel Missense Variant in Actin Binding Domain of MYH7 Is Associated With Left Ventricular Noncompaction. 2022 Front Cardiovasc Med 9: 839862. doi:10.3389/ fcvm.2022.839862. *Eşit katılımlı yazarlar, #Sorumlu yazarlar.
3. Ozalp O, Cark O, Azbazdar Y, Haykir B, Cucun G, Kucukaylak I, Alkan-Yesilyurt G, Sezgin E and Ozhan G. Nradd acts as a negative feedback regulator of Wnt/ß-catenin signaling and promotes
apoptosis. 2021 Biomolecules doi:10.3390/biom11010100.
14;11(1):100.
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 89
Azbazdar et al., 2022

   94   95   96   97   98