Page 125 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 125

esas olarak fizyolojik etkilerini epigenomun modülasyonu yoluyla gösterdiklerinden, mesane kanseri üzerindeki retinoide bağımlı etkilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması gereklidir. Bu nedenle, bu projenin amacı RA sinyal yolağının mesane kanserindeki fenotipik etkilerini araştırmak ve hücrelerin epigenetik profilindeki değişiklikleri analiz etmektir. Şimdiye kadar kasa invaziv mesane kanseri hücreleri retinoik asit ve retinoik asit türevi fenretinid ile muamele edilmiş ve ortaya çıkan fenotipik değişiklikler analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, fenretinidin kanser hücrelerinin apoptozuna ve hücre döngüsünün deregülasyonuna neden olduğunu göstermiştir. Ek olarak, RA ve EZH2 inhibitörlerinin mesane kanseri üzerindeki kombinatoryal etkilerini incelemek için Prof. van Lohuizen (Netherlands Cancer Institute (NCI), Amsterdam) ile işbirliği oluşturulmuş ve EMBO kısa süreli burs başvurusu aracılığıyla ilgili deneyler NCI’da tamamlanmıştır. Bu işbirliği oldukça verimli geçmiştir ve faydalı sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle, RA türevlerinin ve EZH2 inhibitörlerinin hücrelere birlikte uygulanmasının mesane kanseri hücreleri üzerinde sinerjik etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Şu anda proje devam etmektedir ve sonuçların, gerçekleştirilmekte olan epigenomik analizlerle tamamlanması planlanmıştır. Bu proje kapsamında bir derleme makalesi yayınlamıştır (Ozgun et al. Int J Cancer. 2020. doi: 10.1002/ ijc.33374) ve araştırmanın kısmi sonuçları uluslararası bir kongrede sunulmuştur. Araştırma ile bir doktora tezi yapılmaktadır.
Nöroendokrin ve Nöroendokrin-Benzeri Mesane Tümörlerinde β-Catenin’in Rolü (Yürütücü: Serap Erkek, Tübitak 2247, Ref: # 120C129, 04/2021-04/2024): Erkek Kanser (Epi) genetiği Laboratuvarı tarafından yakın zamanda
yayınlanan bir çalışma, WNT/β-katenin sinyal yolunun mesane kanserinin nöronal alt tipi için önemli olabileceğini göstermiştir. (Eray et al Sci Rep. 2020). Bu projenin amacı, β-katenin’in nöroendokrin ve nöroendokrin benzeri mesane tümörlerindeki rolünü deneysel olarak doğrulamaktadır. Bu ana amaç altındaki ilk hedef, β-katenin mutasyonu ve β-katenin ekspresyon profillerini primer mesane kanseri örneklerinde belirlemek ve nöroendokrin özelliklerini ortaya çıkarmaktır. İkinci amaç, normal mesane hücrelerinde nöroendokrin farklılaşmayı indükleyen modeller üretmektir. Bu amaçla, β-katenin ve diğer gen mutasyonlarının normal mesane epitel hücrelerinde uygulanmasının ardından, oluşturulacak olan modellerde hücre büyümesi ve nöroendokrin farklılaşma çeşitli moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi yöntemlerinin kullanılmasıyla araştırılacaktır. Projenin başlangıcından beri, yaklaşık 180 FFPE tümör örneğinin β-katenin lokalizasyon durumu immünohistokimya kullanılarak değerlendirilmiştir. Nükleositoplazmik β-katenin pozitif ve negatif numuneler (kontrol için) şu anda β-katenin mutasyon profili ve nöroendokrin marker genlerin ifade durumunu belirlemek amacıyla analiz edilmektedir.
   Membranöz β-catenin ifadesi
Nükleer β-catenin ifadesi
Sitoplazmik β-catenin ifadesi
  Nükleositoplazmik β-catenin ifadesi
Membranöz ve nükleositoplazmik β-catenin ifadesi
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 117


   123   124   125   126   127