Page 211 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 211

 Türkiye’nin ilaç alanında; GLP regülasyonlarına uyumlu çalışan ilk preklinik laboratuvarı 2019 yılında kurulmuş ve 16.03.2020 tarihi itibari ile uluslararası geçerli OECD-GLP sertifikasını almıştır.
İBG sahip olduğu GLP sertifikası ile Türkiye’nin preklinik çalışmalarda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırılmış olup, İBG İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında yapılan analizler uluslararası geçerliliği olan ve ilaç ruhsat dosyasında yer alabilecek niteliği sağlar kalite düzeyine ulaşmıştır. Mevcut durumda gerek yerli ilaç üreticileri gerekse yabancı ilaç firmaları laboratuvarlarımızdan güvenilir ve uluslararası geçerli analiz hizmeti alabilmektedir. Pandemi döneminde, preklinik çalışmalar için yerli ve yabancı birçok aşı adayı için laboratuvarlarımıza başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda, 2 adet yerli COVİD-19 aşı adayının preklinik toksisite çalışmaları laboratuvarımızda gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, 2021 yılında biyofarmasötik karakterizasyon ve mikrobiyoloji
  laboratuvarlarımızda tamamlanmıştır.
toplam
14 çalışma
 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile farmakokinetik ve farmakodinamik analizler laboratuvarımızda uygulamaya konulmuş olup, gelecek yıl sonunda GLP akreditasyonunda kapsam genişletme gerçekleştirilecektir.
 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 203
   209   210   211   212   213