Page 213 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 213

ekonomiye hızlı ve doğru bir şekilde aktarılması amacıyla aşağıda belirtilen süreçler ve yapılar oluşturulmuştur.
İBG Fikri Haklar Politikası: İBG çatısı altında geliştirilen ve patente konu olan ürünlerin fikri haklarının yönetim süreci, ticarileşme süreçlerinin kritik noktaları arasındadır. Bu çerçevede İBG Fikri Haklar politikası hazırlanarak Yönetim Kurulu onayından geçmiştir. Bu politika ile birlikte İBG bünyesindeki fikri haklar süreci tüm araştırmacılar, yöneticiler ve aynı zaman dış paydaşlar tarafından anlaşılır hale getirilmiş ve işbirliğindeki süreçler netleştirilmiştir.
Yine bu politika kapsamında Sınai Mülkiyet Ticarileştirme Komisyonu (SMTK) kurulmuş ve süreç uygulanmaya başlanmıştır.
Fikri Haklar Süreci: 6550 Kanununa göre Merkezlerin araştırma altyapılarını kullanarak, Merkezlerin fonları ile yürütülen veya bu Merkezlerde görev alan araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalarda elde edilen buluşların hakları Merkezlere aittir. Bu kural İBG’de de aynı şekilde uygulanmaktadır.
İlk olarak araştırma sonuçları herhangi bir yayın sürecine girmeden önce İBG Proje Ofisi tarafından ön patentlenebilirlik araştırmasına tabi tutulmaktadır. Bu araştırmalarda “espacenet” gibi ücretsiz araçlar kullanılmaktadır. Elde edilen veri ve bilgilere göre eğer patentlenme potansiyeli varsa ikinci olarak ticarileşme potansiyeline bakılmaktadır. Bu aşamada Proje Ofisi, DETTO ile işbirliğinde çalışmakta olup bu süreçte ihtiyaç duyduğunda profesyonel hizmet alabilmektedir.
Patentlenebilirlik ve ticari potansiyeli inceledikten sonra elde edilen bulgular Proje Ofisi tarafından SMTK’ya sunulmaktadır. SMTK verilen bilgiler
kapsamında değerlendirme yaparak hangi buluşlar için İBG hak sahipliğinde patent başvurusunun yapılacağına, hangilerinin serbest buluş olarak kalması gerektiğine öneri getirmekte ve bu öneri sonucunda nihai kararı İBG Yönetim Kurulu vermektedir.
İBG hak sahipliğinde başvurusu yapılacak patentlerin başvuru süreci için profesyonel hizmet alınmaktadır. Tüm patent başvuruları ilk olarak Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinde Türkiye girişi için yapılmaktadır. PCT süreci (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması) için 12 Aylık süre sonuna kadar kullanılmakta ve bu süre zarfında Proje Ofisi patentin ticarileştirme potansiyeline yönelik müşteri ve yatırımcı görüşmeleri yapmaktadır. 12 ayın sonucunda ticarileşme potansiyeli düşük olan patentler için PCT kararı alınmamasına yönelik görüş, yüksek olan patentler için de PCT yapılmasına ilişkin görüş Proje Ofisi tarafından İBG Yönetimine aktarılmakta ve nihai karar bu değerlendirmeye göre verilmektedir. PCT kararı alınan patentler için Proje Ofisi pazar ve rakip analizleri yaparak ve/veya yaptırarak ülke seçimlerine karar verilmektedir.
İBG araştırma sonuçlarının doğru ve etkin bir şekilde korunması için iç paydaş ve dış paydaşlar ile etkin bir şekilde çalışmaktadır. Gerekli durumda profesyonel hizmet alarak fikri hakların korunmasını güvence altına almaktadır.
Fikri haklar politikası yanında “İBG Yayın Politikası” ve “İBG Veri Güvenliğine İlişkin İlkeler” yayınlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 205
   211   212   213   214   215