Page 212 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 212

 Proje Ofisi
        Merkez Müdürü’ne doğrudan bağlı olarak çalışan birim 2021 yılında fikri haklar ve ticarileşme süreçlerini daha etkin çalıştırabilecek şekilde kurgulanmış ve bu kurguyu etkin çalıştırabilecek yeni personel alımı ile güçlendirilmiştir. Hali hazırda ulusal ve uluslararası projelerde deneyimi olan, sanayi projelerinde görev almış, patent ve ticarileşme sürecinde deneyimli, teknoloji transfer süreçlerine hakim 5 tam zamanlı personel ile hizmet vermektedir.
Birim, İBG içerisindeki tüm fikri haklar sürecinin yönetiminden ve koordinasyonundan sorumlu olup Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile de etkin işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu birim İBG’nin Fikri Haklar Politikasının yönetiminden bire bir sorumlu olmakla birlikte, araştırmacıların fikri hakları konusundaki bilgi ve kapasitesinin artırılması, buluş bildirimlerinin toplanması, ön patent araştırmanın yapılması ve patentlerin ticarileştirilmesi konularında aktif görev almaktadır.
2021 yılında İBG ile DETTO arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile iki kurum araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi sürecinde birlikte çalışmaya başlamıştır. Özellikle araştırmacılar arasında fikri haklar farkındalığının artırılması ve buluş bildirimlerinin toplanarak patentlenmesi sürecinde DETTO’dan hizmet alınmaktadır. Bu kapsamda İBG bünyesinde DETTO’ya bir ofis tahsis edilmiş olup, DETTO personeli günlük faaliyetlerinde bu ofisi kullanarak İBG Proje Ofisi ile daha yakın çalışmaktadır.
Bu birime destek vermek üzere, Fikri haklar konusunda hem akademik hem de profesyonel olarak 20 yılın üzerinde deneyime sahip olan Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serdal Temel görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme ile birimin yetkinliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası proje kaynaklarına erişim ve sanayi işbirliği konularında kurum kapasitesinin güçlenmesi hedeflenmiştir..
Araştırma sonuçlarının doğru ve etkin bir şekilde fikri haklar kapsamında korunması ve
204 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
   210   211   212   213   214