Page 78 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 78

 Gider Hesapları
Merkez ve Dış kaynaklı projeler kapsamında EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu) projeleri, H2020 Clean Projesi, ASH (Amerikan Hematoloji Topluluğu Küresel Araştırma, Era Chair Rareboost , Tüseb, Oftalmoloji) hesaplarına ilişkindir.
Araştırma Altyapısı Komisyonu Tarafından Belirlenen Ücret Limitlerine Uygunluğun Değerlendirilmesi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde Araştırma Altyapıları Komisyonu 31.12.2020 tarih ve 2020. STB/K8 sayılı kararı gereğince 31.01.2021 tarih ve 29 sayılı İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağına istinaden “Araştırma Altyapıları Personelinin Mali Haklarına İlişkin 2021 yılı Alt ve Üst Limitleri” Tablosunda belirtilen Ücret sınırları içerisinde personel ödemeleri yapıldığı;
Yine Satın Almalar bakımından “2021 Yılı Eşik Değer Tablosu”na uyulduğu,
Toplam Yatırım Toplam Cari
   7%
93%
    80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000
0
66.827.292
   42.604.398
43.996.257
39.897.692
58.062.004
57.852.287
 48.719.523
 27.609.486
    2018
2019
2020
2021
Gelir
Gider
Gider
  70 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Gelir
   76   77   78   79   80