Page 79 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 79

 Ayrıca “Yönetim Kurulu Üyelerine 2021Yılında TL’nın tahakkuk ettirildiği ve bu ödemelerin net Yapılacak Ödemeler” tablosu kapsamında tutarların limitler dahilinde üyelere ödendiği Yönetim Kurulu üyelerine 2021’de toplam tespit edilmiştir.
630.01.05.01 hesapta yer alan brüt 89.030,10
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 71
   77   78   79   80   81