Page 77 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 77

 Faaliyet Hesapları
2021 döneminde araştırma altyapısının gelir ve gider hesaplarının “6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre incelenmesi sonucunda altyapının;
Gelir Hesapları
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Merkez Gelir Hesapları Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Hesap Planına göre 600-Gelirler Hesabı, 630-Giderler Hesapları kullanılarak kayıt edilmiştir. Merkez faiz geliri olan 1.786.299,21 TL Diğer Gelirler alt hesabında takip edilmiştir. TÜBİTAK proje hesaplarına ait olan 742.609,37 TL’lik tutar ve 642 faiz gelirleri hesabından alınarak Diğer Mali Borçlar hesabına intikal ettirilmiştir. Banka döviz hesapları ve döviz işlemlerine tabi satıcılar hesaplarından dolayı net 8.609.236 TL kur farkı geliri oluşmuş Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri hesabında kayıt altına alınmıştır.
Ulusal Proje Destekleri
Ulusal Proje Destekleri
Destekleri
   9%
91%
  Uluslararası Proje Destekleri
􏰈􏰉􏰊􏰋􏰌 􏰎􏰏􏰊􏰐
 2021 yılı Gelir Dağılımı
2021 Yılı Gelir Dağılımı
Uluslararas􏰑 Proje
 35.000.000,00
30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
5.000.000,00 0,00
30.000.000,00
Merkezi Yönetim 􏰀􏰁t􏰂e􏰃in􏰄en 􏰅a􏰆lanan Gelirler
21.131.172,02
Projeler
1.755.119,80
Hizmet Gelirleri
2.536.992,66
Faiz Gelirleri
2.429.002,38
􏰇i􏰆er Gelirler
        Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 69   75   76   77   78   79