Page 119 - Faaliyet Raporu 2022
P. 119

bu aday genlerden birisi ATG9A genidir. Bu projede, H2052 ve H2452 kanser hücre hatları ve bir adet normal MeT-5A hücre hattı kullanılmıştır. ATG9A geninin susturulduğu kanser hücrelerinin çoğalma kapasitesinin, kontrol geni Renilla ile karşılaştırıldığında, Competition testi, MTT testi, BrdU etiketleme, koloni oluşumu ve soft agar deneylerinde azaldığı gözlemlenmiştir. ATG9A geninin bozulduğu kanser hücrelerinin invazyon ve migrasyon kapasitesinin önemli ölçüde azaldığı, transwell invazyon/migrasyon ve yara iyileştirme deneyleri ile gösterilmiştir. ATG9A geninin susturulduğu kanser hücrelerinde, hücrelerin apoptoz ve yaşlanma belirtisi gösterdiği gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda, bu hücrelerle annexin V ve Senesans-ilişkili- beta-galaktozidaz (SABG) boyaması yapılmıştır.
Bu fenotip ile ilişkili olan reaktif oksijen türleri artışına bakmak için, DCFDA boyaması ve aynı zamanda birkaç gende qPCR deneyleri yapılmıştır. Buna ilaveten, DNA hasarı bakmak için Comet deneyi ve gamaH2AX boyaması yapılmıştır. Ayrıca, sağkalım yanıtı da otofaji yolakları yönünden araştırılmıştır. Bu doğrultuda, otofaji yönünden LC3B hücre için lokalizasyonu için immünofloresan boyama ve lipidasyonu için western blot deneyleri yapılmıştır. Söz konusu faaliyet yılında ilgili çalışmalar 33. Uluslararası Biyokimya kongresinde “ATG9A gene is required for the survival of Malignant Pleural Mesothelioma Cells” başlıklı poster ile sunulmuştur. İlgili çalışmalar bir yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 112 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Şekil 1: ATG9A susturulmasıyla normal ve açlık koşullarında LC3, Beclin 1 ve p62 proteinlerinin ekspresyon seviyeleri. β-aktin dahili kontrol olarak kullanılmıştır.   117   118   119   120   121