Page 120 - Faaliyet Raporu 2022
P. 120

RUVBL -1 Geninin Malign Plevral Mezotelyomadaki Moleküler Rolünün Araştırılması: CRISPR/Cas9 tüm genom negatif-seçilim tarama yöntemiyle ilk kez İşlevsel Kanser Genomiği Laboratuvarı tarafından tanımlanan ve MPM karsinogenez sürecinde sağkalımla ilişkili olabileceği öngörülen RUVBL1’in MPM’deki moleküler rolü üzerine in vitro araştırmalar gerçekleştirilmiştir. CRISPR/ Cas9 taraması sonucunda RUVBL1 gRNA’larının en yüksek skor verdiği 2 hücre hattı -H2052 ve H2452- seçilmiştir. RUVBL1 geninin CRISPR/ Cas9 aracılı susturulmasıyla ve ekspresyon seviyesi arttırılarak, seçilen hücre hatlarındaki moleküler fonksiyonları araştırılmıştır. Son olarak farmakolojik inhibisyonunun hücre sağ kalımı ve agresif fenotipleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmalarımız sonucunda, değiştirilmiş RUVBL1 ekspresyon seviyesinin, MPM hücre proliferasyonu ve kanser agresif
fenotipleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bunun yanında, aşırı ekspresyon deneylerimizle, RUVBL1’in artan ekspresyon seviyesinin EMT ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Ek olarak, RUVBL1 ekspresyonu susturulan hücrelerde, hücre döngüsü profillerinin değiştiği ve hücrelerin apoptotik karakter gösterdiği belirlenmiştir. RUVBL1’in farmakolojik inhibisyonu olan CB6644 ile yaptığımız deneyler, RUVBL1’in CRISPR/Cas9 aracılı susturulduğu hücrelerle yapılan deneylerle paralellik göstermiştir. Bu da RUVBL1’in MPM’e yönelik tedavi geliştirilmesinde hedeflenebileceğini göstermiştir. Söz konusu faaliyet yılında ilgili bulgular 33. Uluslararası Biyokimya kongresinde “The Molecular role of RUVBL1 gene on cancer cell phenotypes in Malignant Pleural Mesothelioma” başlıklı poster ile sunulmuştur. Bu çalışmalar ayrıca bir yüksek lisans tezine konu olmuştur.
 Şekil 2: RUVBL1 upregüle veya kontrol MPM hücrelerinin Phalloidin ile IF boyaması. Phalloidin ve DAPI, konfokal mikroskop altında gözlendi (63x büyütme). Kırmızı oklar, hücre çıkıntılarında lokalize olan Phalloidin’i göstermektedir.
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 113   118   119   120   121   122